Internationaal Privaatrecht

Prijs: € 1.179,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De vragen over vreemd personen- en familierecht gaan in de dagelijkse praktijk vaak over het al dan niet bestaan van familierechtelijke betrekkingen, het bepalen van ouderschap, de beoordeling van buitenlandse rechtsfeiten en de juiste vaststelling van de geslachtsnaam van een persoon.
Voor een betrouwbare en hooggekwalificeerde administratie, is het van groot belang dat medewerkers weten welk recht bij de beantwoording van deze vragen moet worden toegepast. De cursus is actueel m.b.t. de regels inzake Gezag.

Doelgroep

Medewerkers op middelbaar en hoger niveau van de afdeling Burgerzaken.

Resultaat

Na deze cursus heb je meer kennis van de regels van het Internationaal Privaatrecht en ben je in staat deze op juiste wijze toe te passen in de praktijk.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Begripsbepaling
  2. De bronnen van het IPR
  3. Algemene verwijzings- en erkenningsregels
  4. IPR-regels m.b.t. gezag
  5. IPR-regels m.b.t. de afstamming en adoptie
  6. IPR-regels m.b.t. het namenrecht
  7. IPR-regels m.b.t. het huwelijksrecht
  8. IPR-regels m.b.t. het geregistreerde partnerschap
  9. Erkenningsregels m.b.t. het echtscheidingsrecht

Werkwijze

Ieder onderwerp wordt kort ingeleid met theorie over de relevante wet- en regelgeving. We staan stil bij de wijzigingen als gevolg van de invoering van het nieuwe boek 10 BW en het vervallen van de bestaande wetgeving. Met vele praktijkvoorbeelden gaan we vervolgens diep in op alle voor Burgerzaken belangrijke onderdelen van het. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de wet Tegengaan Huwelijksdwang die op 5 december 2015 in werking trad.

Bijzonderheden/opmerkingen

Het boek 10 BW is onderdeel van het cursusmateriaal.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.