Begraafplaatsbeleid - wet op de lijkbezorging in de praktijk
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
08-10-2024
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
Alles wat je moet weten over het Begraafplaatsbeleid en de Wet op de lijkbezorging komt in deze cursus aan de orde: van de wet tot de VNG-modelverordening, het beleid zelf en (recente) jurisprudentie.
circles

Regelmatig blijken er veel problemen te zijn met de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Weet elke afdeling wat de andere afdeling doet en waar de verantwoordelijkheid van de ene afdeling stopt en die van de ander begint? De praktijk is bijzonder complex. Wij brengen met deze praktische cursus weer wat licht in de duisternis.

circles
Doelgroep

Medewerkers die dagelijks of beleidsmatig te maken hebben met de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging, medewerkers Burgerzaken, medewerkers Financiën, medewerkers Openbare werken, medewerkers van Juridische afdelingen, medewerkers van gemeentelijke begraafplaatsen en medewerkers en bestuurders van bijzondere begraafplaatsen.

Programma
 • Knelpunten Wet op de lijkbezorging
 • Praktijkvragen en problemen
 • Tips voor het aanpassen van de gemeentelijke beheersverordening
 • Begraafplaatsenbeleid t.a.v.
  • capaciteit en ruimingsbeleid
  • sluitende exploitatie
  • meer inkomsten
  • Islamitische graven
  • cremeren
Werkwijze
 • Als deelnemer kun je vooraf drie probleemsituaties insturen, die als basis dienen voor de cursus. De cursus is mede gericht op het creëren van afstemming tussen de verschillende afdelingen van gemeenten. Er wordt dan ook gestreefd naar een zo breed mogelijk spectrum van achtergronden bij de deelnemers.
Resultaat
check
Resultaat
Na afloop van de cursus kun je de problemen die zich voordoen in de praktijk met kennis en inzicht vermijden / oplossen. Je kunt juridische fouten en onwenselijke regelingen in de modelverordening van de VNG herkennen en de verordening aanpassen aan de eigen gemeentelijke situatie.
check
Je kent de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie (globaal) en kunt de nodige afstemming bewerkstelligen tussen de verschillende afdelingen bij het maken en uitvoeren van het begraafplaatsenbeleid.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina