De bevoegdheden van de gemeente bij woonoverlast
Welke instrumenten en bevoegdheden heb je als gemeente of woningcorporatie?
Kostenverhaal en grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet
Welke regierol wil de gemeente spelen in de ruimtelijke ontwikkeling?
Leergang adviseur integrale gebiedsontwikkeling
Praktisch toepasbare kennis op alle aspecten van gebiedsontwikkeling
Diplomastelsel Burgerzaken
NLQF 4 en NLQF 6 niveau
vorige
volgende
Bekijk onze opleidingen