Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
'Beseffen we voldoende dat als de democratie niet goed functioneert de overheid in de problemen komt, en als de overheid niet goed functioneert, het recht in gevaar is, en als het recht in gevaar is het recht van de sterkste geldt?'

HERMAN TJEENK WILLINK in Kan de overheid crises aan?

Onze missie

Al meer dan 25 jaar is Segment hét opleidingsinstituut voor de publieke sector. Met onze opleidingen, adviezen en trainingen ondersteunen wij het streven naar alsmaar verdere professionalisering. Of het nu gaat om de scholing van een enkele medewerker of een organisatiebreed advies- of leertraject, Segment heeft altijd toepasbare opleidingen en trainingen beschikbaar, en altijd vanuit de context van de klant. Segment is Cedeo gecertificeerd. 

 

                     

Onze missie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur
Nico van Dijk | Directeur
Onze klanten
Ons team
Onze klanten

Wij geven opleidingen, trainingen en cursussen aan vrijwel alle gemeenten, van klein tot groot, de rijksoverheid, de waterschappen, regionale samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s, politieregio’s, de provincies, zorginstellingen waaronder tbs-klinieken, zakelijke dienstverleners gericht op de overheid en regionale belastingsamenwerkingen. Segment stelt alles in het werk om een opleiding of opleidingstraject voor de klant zo relevant mogelijk te maken. Bij Segment ben je verzekerd van de beste scholing met laatste stand van zaken binnen jouw vakgebied. 

Klanten waarderen Segment al jaren om de kwalitatieve scholingen en de persoonlijke benadering. 

Ons team

Segment bestaat uit een team van toegewijde medewerkers die samen de in huis opdrachten en open inschrijving opleidingen en trainingen plannen en voorbereiden. We werken vanuit twee locaties: ons kantoor in Leusden en ons kantoor in Maassluis.

Ons docententeam telt circa 150 toegewijde en bovenal professioneel geschoolde leden. Onze docenten kunnen allen putten uit jarenlange relevante praktijkervaring en zijn daarnaast door onszelf opgeleid in didactische werkvormen en onderwijskundige methoden, zodat je niet alleen de juiste kennis en vaardigheden leert, maar de lesstof ook op een prettige en efficiënte manier aangeboden krijgt.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Segment besteedt ongeveer 10% van de jaarwinst aan goede doelen. 

Projecten gericht op scholing van kinderen in achterstandssituaties hebben daarbij voor ons veel betekenis. Wij steunen daarom stichting Elymu en Vrienden van Diabeter. Ook de Hersenstichting en het BeterBoek kunnen op onze steun rekenen. Een sociale vereniging met veel aandacht voor jeugd, waar sociale cohesie en integratie belangrijke thema’s vormen. Als laatste steunen wij de opleiding van hulphonden via de KNGF en educatie van de jeugd via het Jeugd Eduatie Fonds


Het Beterboek

 

 

Segment en de planeet

‘De grootste bedreiging van onze planeet is de overtuiging dat iemand anders deze wel zal redden!’


Een leuze die niet van onszelf is, maar die we wel ernstig ter harte nemen.

 

Segment probeert dus duurzaam te werken en onze impact op het milieu te minimaliseren, onder andere door de papierstroom te beperken.

Daarom zorgen wij dat alles wat digitaal kán, ook digitaal gebeurt.

Segment Samenwerkingspartners

Om tot gedegen scholing te komen werkt Segment samen met verschillende partners, welke allemaal met hun specialistische kennis en kunde van toegevoegde waarde zijn. 

 

De Groote Advocatuur