Privacy statement

Segment, gevestigd aan:

 

      Fokkerstraat 12 - 3833 LD Leusden

      Burg. de Jonghkade 26C - 3143 CC Maassluis,

 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
033 - 434 50 80
http://www.segment.nl/
segment@segment.nl
Fokkerstraat 12, 3833 LD Leusden
Burg. de Jonghkade 26C - 3143 CC Maassluis

R. Kooijmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Segment. Te bereiken via marketing@segment.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Segment verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

      Voor- en achternaam

      Geslacht

      Geboortedatum

      Adresgegevens

      Telefoonnummer

      E-mailadres

      Bankrekeningnummer (indien van toepassing en alleen van je organisatie)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via segment@segment.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Segment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

      afhandelen van de betaling door jouw organisatie

      verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing

      bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

      informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (aanvullende informatie over een cursus of wijziging van cursusadres of cursustijden)

      het verzorgen van diensten bij jouw organisatie.

Segment verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Segment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Segment) tussen zit.

Segment gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

·         opleidingssoftware (vanaf zomer 2018 van Coachview)

·         mailingprogramma MailCamp

·         Exact Online voor financiën

·         kantoorautomatiseringspakket Office voor onder andere tekstverwerking

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Segment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·         vanaf inschrijving voor nieuwsbrieven en mailing tot verzoek tot uitschrijving, die direct verwerkt wordt.

·         7 jaar als de fiscale bewaartermijn geldt

·         Vanaf verkrijging tot verzoek dat per post of mail om verwijdering (tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Segment verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Segment heeft een CEDEO-erkenning om inzicht te geven in de kwaliteit van ons opleidingsaanbod. CEDEO voert een kwaliteitsonderzoek uit waardoor het kan zijn dat je persoonsgegevens opgevraagd worden zodat contact kan worden opgenomen.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Segment gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor video's en magazines maakt deze website gebruik van onder meer Vimeo en Heyzine. Deze sites plaatsen aanvullende (tracking) cookies voor onder meer advertentiedoeleinden. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. Als u op de knop 'Ik ga akkoord' klikt, worden ook deze cookies geplaatst en biedt de website u de mogelijkheid om de Vimeo video's en Heyzine magazines te zien. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Segment en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in,  een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen aan segment@segment.nl.

 

We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, in ieder geval binnen vier weken.

 

Segment wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik hier.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Segment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons op of via segment@segment.nl