STOP! HUISVERBOD!
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
17-10-2024
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
In welke situatie kan er een tijdelijk huisverbod opgelegd worden en waar moet het aan voldoen? Dat leer je in deze praktische cursus.
circles
Inleiding

Af en toe komt het voor dat de politie een bedreigende situatie aantreft bij mensen thuis. Hoewel er nog geen strafbare feiten gepleegd zijn, kan de politie niemand arresteren of juridisch vervolgen. In sommige gevallen is er sprake van werkelijk psychologisch of fysiek geweld. Het tijdelijke huisverbod biedt een mogelijkheid om in dergelijke omstandigheden in te grijpen. Dit zorgt ervoor dat partners, kinderen of andere bewoners van het huis veiliger zijn. Het huisverbod legt een tijdelijke rustperiode op, waarin hulpverlening kan beginnen en er tijd is om mogelijke beslissingen te nemen. Op basis van de Wet Tijdelijk Huisverbod heeft de burgemeester de bevoegdheid om zo'n huisverbod op te leggen.

 

In deze praktische cursus gaan we aan de slag met de juridische aspecten van het huisverbod en krijg je antwoord op vragen als: Wat houdt een huisverbod in? Wanneer en in welke situaties kan het worden opgelegd? Hoe leg je een huisverbod op en waar moet het aan voldoen? Wat houdt de Wet Tijdelijk Huisverbod in? Wat zijn belangrijke aandachtspunten uit de jurisprudentie en wat zijn actuele ontwikkelingen?

circles
Doelgroep

Medewerkers:

-          Juridische zaken;

-          Beleid;

-          Openbare orde en veiligheid;

-          Politie;

-          Veilig Thuis;

Programma
  • Wanneer kan een huisverbod worden opgelegd en wat is de functie?
  • Hoe kan een huisverbod worden opgelegd en wat zijn aandachtspunten hierbij (o.a. motivering beschikking, bekendmaking beschikking, sleuteloverdracht, wat mag en wat mag niet)
  • Eventuele verlenging van het huisverbod
  • De Wet tijdelijk huisverbod
  • Jurisprudentie en actuele ontwikkelingen
  • Afwijkende situaties
  • Beroep en voorlopige voorziening
  • Wat te doen bij het schenden van een huisverbod?
Werkwijze

In deze cursus bekijken we vooral vanuit een juridische en pragmatische bril het huisverbod en alles wat er bij komt kijken. Dit doen we op een luchtige manier, met stellingen, filmpjes, jurisprudentie, en casussen.

Na deze cursus weet je:
check
Wat de Wet Tijdelijk Huisverbod inhoud en wanneer en hoe een huisverbod kan worden opgelegd.
check
Hoe dit praktisch in z’n werk gaat en waar op te letten. Daarbij weet je ook wat relevant is voor een eventuele verlenging.
check
Weet je wat van belang is in een eventuele beroepsprocedure en wat de gevolgen zijn van schending van het huisverbod.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina