Opleiding BRP-Specialist

Prijs: € 2.475,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De 'Opleiding BRP-Specialist' stelt medewerkers in staat om de specialistische BRP-werkzaamheden uit te voeren. Met alle recente en toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk de BRP door en door te kennen. Daar gaan we hiermee voor zorgen.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken die verantwoordelijk zijn (of worden) voor de behandeling van (complexe) mutatieverwerkingen of de verstrekking van gegevens (inclusief het regelen van de verstrekkingen op grond van de gemeentelijke verordening) en de zelfevaluatie BRP en kwaliteitsbeheer. Basiskennis van de BRP en enige werkervaring is wenselijk om het beste rendement uit de opleiding te krijgen.

Resultaat

Na afloop van de opleiding ben je uitgegroeid tot een moderne BRP-specialist.
.
Werkwijze
De opleiding combineert nieuwe wet- en regelgeving (met name de Wet BRP) met de actuele uitvoeringsprocedures. Onderwerpen als de BRP-gerelateerde circulaires, kwaliteitscontroles en de (nieuwe) zelfevaluatie komen uitvoerig aan bod.

Je wordt uitgedaagd PL-en te lezen en op fouten te controleren. Een scala aan voorkomende fouten passeert de revue. We zullen discussiëren over mogelijke oplossingen.

Ook zelfevaluatie BRP en de BCM komen ruim aan bod. De deelnemers gaan op zoek naar verbeterpunten in de eigen gemeentelijke situatie en bespreken dat in groepsverband.
   
Gedurende de gehele opleiding worden de relevante actualiteiten en jurisprudentie meegenomen.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
.

 1. bespreking Wet BRP, Besluit BRP en Regeling BRP
 2. samenhang met andere relevante wet- en regelgeving en circulaires
 3. relatie tot LO, HUP en HOP
 4. bestuurlijke boete
 5. relatie met de registratie van niet-ingezetenen in de RNI
 6. brondocumentenstelsel in de BRP
 7. verstrekkingen uit de BRP
 8. structuur huidige persoonslijst (GBA)
 9. procedurele werking huidige stelsel (GBA)
 10. aanleggen en actualiseren van een complexe persoonslijst
 11. behandelen van praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten
 12. foutenanalyse van geconstateerde afwijkingen op persoonslijsten met bijbehorende oplossingen
 13. kwaliteitsbeheer en zelfevaluatie BRP
 14. meldingen en oplossingen BCM, Baseline 1 en
  Baseline 2.

Bijzonderheden/opmerkingen

Je ontvangt een bewijs van deelname als alle cursusdagen bijgewoond zijn.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.