Module Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP (B11)
Opleiding Gemeenten
Onderdeel van diplomalijn Basisregistratie personen - Basis chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
09-05-2023
3 dagen
Utrecht
€1.199,00
Andere data en locaties
Krijg kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van buitenlandse rechtsfeiten in de BRP.
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van buitenlandse rechtsfeiten in de BRP. Na het volgen van deze module heeft de medewerker Burgerzaken kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van buitenlandse rechtsfeiten in de BRP. Daarnaast kan de medewerker relevante wet- en regelgeving toepassen en kan hij een verklaring onder eed of belofte opmaken.

 

Deze module is een verplicht onderdeel in de NVVB diplomalijn Basisregistratie personen Basis.

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie diploma Basisregistratie Personen - Basis. 

Programma
Programma-onderdelen
 • Wet BRP en brondocumenten
 • Brondocumenten – vertaling
 • Brondocumenten – bestuurlijke boete
 • Verklaring onder eed of belofte
 • Registers Den Haag
 • Verwerken buitenlandse rechtsfeiten in de BRP:
  • Geboorte en erkenning
  • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • Naamrecht
  • Overlijden
 • Dagelijkse praktijkcasussen
Resultaat
check
Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden in het verwerken van buitenlandse rechtsfeiten in de BRP
check
Je bent voorbereid op het examen voor deze module bij de NVVB.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina