Bezwaarschriftprocedure Participatiewet
Eerstvolgende datum:
30-11-2021 / 1 dagdeel
Online
€ 299,00
In deze praktische training leer je alles over de bezwaarschriftenprocedure Participatiewet. Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen en wat zijn jouw onmisbare taken en processtappen?
Inleiding
Inleiding

Als je je bezig houdt met de administratieve kant van bezwaarschriften op bijvoorbeeld het secretariaat van werk en inkomen of bezwaar en beroep, ben je een onmisbare schakel in de bezwaarschriftprocedure. Maar door alle andere taken en verantwoordelijkheden kan er in deze procedure zomaar iets mis gaan of vergeten worden.

In deze praktische training leren wij je aan welke wettelijke regels je moet houden, aan welke voorwaarden een bezwaarschrift moet voldoen, wat je moet doen als niet aan die voorwaarden is voldaan en welke stappen je in dit proces moet zetten.

Doelgroep

Medewerkers:

- Bezwaar en beroep
- Werk en inkomen
- Die in welke vorm dan ook met de ondersteuning van bezwaarschriften rond de participatiewet te maken krijgen

Programma
Wettelijk kader
 • Awb
 • Wet dwangsom
 • Besluit vergoeding proceskosten bestuursrecht
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Participatiewet
 • Lokale gemeentelijke regels
Bezwaarprocedure
 • Indienen bezwaarschrift
 • Elektronische indiening van stukken of verzending
 • Begin en einde van indieningstermijn
 • Ontvangstbevestiging
 • Beslistermijnen
Hoorzitting
 • Uitnodiging voor hoorzitting
 • Verzoek om uitstel
 • Stukken voor hoorzitting
 • Ter inzagelegging en toezending van stukken
 • Verslag van de hoorzitting
 • Afzien van horen
 • Beslissingsbevoegdheid
 • De voorlopige voorziening
Ontvankelijkheid van bezwaarschrift
 • Wat moet er in een bezwaarschrift staan
 • Verzuimherstel
 • Mogelijke conclusie van een beslissing op bezwaar
Werkwijze
Deze training is heel praktisch ingestoken. In deze training behandelen we voorbeelden van bezwaarschriften en voorbeelden van brieven, die je in de bezwaarschriftprocedure kunt gebruiken en maken de cursisten een beslissing op bezwaar. Zo passen zij de opgedane kennis direct toe in de praktijk.
Na afloop van deze training kan je:
aandachtspunten en knelpunten herkennen bij de juridische ondersteuning van de bezwaarschriftenprocedure;
het wettelijk kader toepassen;
een hoorzitting plannen en betrokkenen op een juiste wijze hiervoor uitnodigen;
op de juiste wijze inzage geven van stukken;
een gebrek aan een bezwaarschrift herkennen en hier op een juiste manier op reageren;
een bezwaarschrift beoordelen op ontvankelijkheid;
een beslissing op bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk maken.
Cursus
Docent
Sofie Meekel
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst