Met minder werkdruk voor de klas in het basisonderwijs
Eerstvolgende datum:
04-02-2020 / 1 dagdeel
Utrecht
€ 399,00
Laat de werkdruk je niet de baas worden!
Inleiding
Inleiding

Een steeds grotere werkdruk in het onderwijs kan ervoor zorgen dat je je als leerkracht tekort voelt schieten.

Ben jij als leerkracht verantwoordelijk voor het oplossen van maatschappelijke problemen? Moet jíj de ambities van het schoolbestuur waarmaken, de wensen van de directeur of zelfs voldoen aan de hoge eisen die je jezelf stelt?

Wat moet er nu eigenlijk echt op school gedaan worden, wat zijn de activiteiten die echt nodig zijn en hoe maak jij de juiste keuzes?

Een omslag in werken, van prioriteiten bepalen, van werken mét druk naar werken zonder die druk, is een proces dat tijd vraagt. En een persoonlijk maatwerkplan!

Doelgroep

Directies, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en personeelsgeleding MR basisonderwijs

Programma
Inleiding
 • Kennismaken en inventarisatie persoonlijke vragen
 • Wet- en regelgeving
 • Belangrijke onderwijswetgeving en Passend Onderwijs
 • Afspraken in de CAO
Schoolniveau
 • Schoolbeleid, schoolplan en jaarplan
 • Normjaartaak leerkracht en normjaartaak school
 • Onderzoek knelpunten
 • Invloed op werkdruk
Individueel niveau
 • Prioriteiten leren stellen
 • Keuzes kunnen en durven maken
 • Persoonlijk maatwerkplan maken richting werken zonder werkdruk
Werkwijze
Er wordt praktijkgericht en interactief gewerkt. Geef je van te voren specifieke vragen en/of een eigen casus door, dan worden deze tijdens de workshop behandeld.
Resultaat
Resultaat

Je bent op de hoogte van:

 

 • het wettelijk kader onderwijs en passend onderwijs, en in het bijzonder van de afspraken in de cao - PO
 • de normjaartaak leerkrachten
 • de normjaartaak van de school en het jaarplan
 • onderzoek naar werkdruk op school

Je kunt:

 • onderscheid maken tussen wet- en regelgeving en beleid van eigen school en bestuur
 • prioriteiten stellen en een planning maken
 • keuzes maken en durft los te laten
 • je beschikbare uren als uitgangspunt nemen
 • een persoonlijk maatwerkplan maken richting werken zonder druk

 

Je bereikt:

 • tijdwinst in de administratieve taken
Cursus
Docent
Elles Verschoor
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
In huis
Docent
In huis

De workshop is zeer geschikt om gezamenlijk, in huis, te volgen. Je vormt elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen en kunt samen zorgen voor een structurele doorvoering van het geleerde in de schoolorganisatie. Eenduidigheid en rust voor alle leerlingen van de school!

 

De workshop wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op: 
- middagen
- avonden
- studiedagen

Docent

Elles Verschoor heeft ruime ervaring als leerkracht en directeur basisonderwijs. Ze heeft o.a. scholen die onder verscherpt toezicht waren gesteld weer op goed niveau laten functioneren. Belangrijk aandachtspunt hierbij was dat het werk binnen de beschikbare tijd gedaan moest kunnen worden, met een goede balans tussen privé en werk, zodat leerkrachten uitgerust en vitaal voor de klas konden staan.