Zorgleerlingen - Autismespectrumstoornis (ASS)
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Mis je inzicht, kennis en handvatten voor die leerling in je klas met een autismespectrumstoornis? In deze cursus reiken we je dit allemaal aan.
Inleiding
Inleiding

'Hij zit altijd in zijn eigen wereldje'
Autismespectrumstoornissen omvatten meer dan alleen bepaald typisch gedrag wat we zien. Dat is slechts het topje van de ijsberg. In deze module gaan we de ijsberg verder verkennen. 

Begrippen als Theory of Mind (TOM), executieve functies, centrale coherentie en wat deze betekenen voor de onderwijspraktijk, worden uiteengezet. Klassiek autisme, Stoornis van Asperger en PDD NOS; wat houden ze in en welke verschillen zijn er. En natuurlijk, de link naar de praktijk in de klas.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Programma
Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp
  • interactie
Theoretische achtergrond:
  • diagnose
  • typen stoornissen
  • oorzaken, voorkomen, comorbiditeit
  • onderliggende theorieën
  • Pauze
Aanpak
  • Opdracht (casus)
  • Opdracht (rollenspel)
  • Handelingsgerichte adviezen
  • Afsluiting
Werkwijze
Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, zoals audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.
Bijzonderheden
Deze module is met 3 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl
Resultaat
(Her)kennen en benoemen van verschillende vormen binnen het Autismespectrum
(Her)kennen en benoemen van kenmerken van Autismespectrumstoornissen
Kennen van oorzaken, voorkomen en comorbiditeit van Autismespectrumstoornissen.
Kunnen uitleggen van onderliggende theorieën en koppelen aan probleemgedrag bij leerlingen met Autismespectrumstoornissen.
Kunnen toepassen van de ‘Geef me de vijf’ methode van Collette de Bruin.
Kunnen reageren en inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen met Autismespectrumstoornissen.
Cursus
Docent
Milja te Selle-van Dijk
Modulen
In huis
Modulen

De training 'Zorgleerlingen in het regulier onderwijs' bestaat uit 6 modulen. Deze eerste module maakt onderdeel uit van een totaal aanbod, de modules kunnen ook goed los van elkaar gevolgd worden:

1. Daar ben je nu
2. Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
3. Gedragsstoornissen (ODD-CD)
4. Angst- en stemmingsstoornissen
5. Hechtingsstoornissen
6. Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

In huis

Deze training is bij uitstek geschikt om in huis te verzorgen. Door de training gezamenlijk te volgen, vorm je elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen én kan het werken met zorgleerlingen structureel worden doorgevoerd. Dit zorgt voor rust voor alle leerlingen op school!

De training wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op:
- (woensdag-) middagen
- avonden
- studiedagen