Workshop PL-en controleren
Eerstvolgende datum:
29-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Leer persoonslijsten analyseren, controleren en fouten te constateren.
Inleiding
Inleiding

Afgelopen jaren zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in onder andere de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) en het Burgerlijk Wetboek 1 (BW 1). Dit brengt ook wijzigingen in het Logisch Ontwerp (LO) en de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) met zich mee. Deze wijzigingen hebben weer invloed op de opbouw van persoonslijsten.

Het is aan de burgerzaken medewerker om de kwaliteit van persoonslijsten van inwoners van haar gemeente hoog te houden. Jaarlijks wordt dit gerapporteerd aan het college van B en W en aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), door middel van de Zelfevaluatie. Het is daarom van groot belang om goed te weten hoe je een persoonslijst analyseert, controleert en hoe (en vooral welke) fouten je kunt constateren.

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken/Publiekszaken die bekend zijn met de opbouw van de persoonslijst en hier ook (eenvoudige) mutaties op uitvoeren, maar zich hierin verder willen ontwikkelen.

Programma
PL-en kennis en theorie in vogelvlucht, op basis van:
 • logisch Ontwerp
Documenten bekijken en bespreken:
 • leidraad PL-en controleren

 • tijdbalk 1966-2019

 • lege PL LO 3.12

Praktisch aan de slag!
 • casuïstiek
  • spoor jij alle fouten op?
  • herken jij inconsistenties?
  • welke verbetersuggesties heb je?
 • tijdens de casuïstiek behandelen we interactief praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten

 • analyseren ingebrachte PL-en

 

Doorlopende leerlijn
Deze workshop maakt onderdeel uit van de doorlopende leerlijn naar BRP-Specialist. Let op! Deze workshop strekt zich niet uit naar het volledig aanleren en uitschrijven van correcties en actualiseringen.
Werkwijze
Voorkennis
Werkwijze

Aan de hand van voorbeelden, casussen en ondersteunende documenten, trainen we je in het analyseren en controleren van PL-en en het opsporen van fouten. We bespreken met elkaar hoe de opbouw had moeten zijn of welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Tip! Gebruik tijdens de workshop jouw eigen laptop of tablet, om bijvoorbeeld de HUP of het LO te raadplegen tijdens het maken van opdrachten. De casuïstiek ontvang je op papier, de antwoorden worden na afloop van de workshop digitaal verstrekt.

Voorkennis

Praktijkervaring in het muteren op de persoonslijst én kennis van de uitvoeringsprocedures vormen de juiste basis voor deze workshop. De workshop is niet geschikt voor beginners!

 • Heb je eigenlijk nog te weinig kennis en praktijkervaring? Kies dan eerst voor de module 'Systematiek Gegevensverwerking', omdat in die module aan basiskennis wordt gewerkt. Die module vormt het begin van de doorlopende leerlijn naar BRP-specialist.

 • Noem jij jezelf inmiddels een gevorderde BRP-medewerker en wil je je juist meer bekwamen in het actualiseren en corrigeren van de BRP-PL? Kies dan voor de tweedaagse training 'Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk'. Deze training is een logisch vervolg op de Workshop PL-en Controleren en past in de doorlopende leerlijn naar BRP-specialist.

Resultaat
Je begrijpt de opbouw van een persoonslijst volledig en kunt de meest in het oog springende fouten opsporen.
Je krijgt tips, trucs en oplossingen om een PL-controle goed uit te voeren.
Cursus
Docent
Marjo Ploum-Schijns
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst