Workshop PL-en controleren
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
24-09-2024
1 dag
Utrecht
€689,00
Andere data en locaties
Leer persoonslijsten analyseren, controleren en fouten te constateren.
Inleiding
Inleiding

Afgelopen jaren zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in onder andere de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) en het Burgerlijk Wetboek 1 (BW 1). Dit brengt ook wijzigingen in het Logisch Ontwerp (LO) en de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) met zich mee. Deze wijzigingen hebben weer invloed op de opbouw van persoonslijsten.

Het is aan de burgerzaken medewerker om de kwaliteit van persoonslijsten van inwoners van haar gemeente hoog te houden. Jaarlijks wordt dit gerapporteerd aan het college van B en W en aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), door middel van de Zelfevaluatie. Het is daarom van groot belang om goed te weten hoe je een persoonslijst analyseert, controleert en hoe (en vooral welke) fouten je kunt constateren.

circles
Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken/Publiekszaken die bekend zijn met de opbouw van de persoonslijst en hier ook (eenvoudige) mutaties op uitvoeren, maar zich hierin verder willen ontwikkelen.

Programma
PL-en kennis en theorie in vogelvlucht, op basis van:
 • logisch Ontwerp
Documenten bekijken en bespreken:
 • leidraad PL-en controleren

 • tijdbalk 1966-2019

 • lege PL LO 3.12

Praktisch aan de slag!
 • casuïstiek
  • spoor jij alle fouten op?
  • herken jij inconsistenties?
  • welke verbetersuggesties heb je?
 • tijdens de casuïstiek behandelen we interactief praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten

 • analyseren ingebrachte PL-en

 

Werkwijze
Voorkennis
Werkwijze

Aan de hand van voorbeelden, casussen en ondersteunende documenten, trainen we je in het analyseren en controleren van PL-en en het opsporen van fouten. We bespreken met elkaar hoe de opbouw had moeten zijn of welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Tip! Gebruik tijdens de workshop jouw eigen laptop of tablet, om bijvoorbeeld de HUP of het LO te raadplegen tijdens het maken van opdrachten. De casuïstiek ontvang je op papier, de antwoorden worden na afloop van de workshop digitaal verstrekt.

Voorkennis

Deze workshop is niet geschikt voor beginners! Enige ervaring met het muteren van persoonslijsten én kennis van de uitvoeringsprocedures is vereist. Heb je eigenlijk nog te weinig kennis en praktijkervaring? Kies dan eerst voor 'Systematiek Gegevensverwerking' , omdat in die cursus aan basiskennis wordt gewerkt. Heb je de ambitie om BRP-specialist te worden, bekijk dan eens onze volledige leerlijn die je daartoe opleidt.

Doorlopende leerlijn
Resultaat
check
Je begrijpt de opbouw van een persoonslijst volledig en kunt de meest in het oog springende fouten opsporen.
check
Je krijgt tips, trucs en oplossingen om een PL-controle goed uit te voeren.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina