Workshop PL-en controleren
Eerstvolgende datum:
28-11-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Leer persoonslijsten controleren, fouten te constateren en te analyseren.
Inleiding
Inleiding

Diverse wijzigingen zijn naar aanleiding van de introductie van de Wet basisregistratie Personen (BRP) en recente wijzigingen in het Burgerlijke Wetboek (BW) inmiddels doorgevoerd.

Steeds vaker moeten we voldoen aan interne en externe kwaliteitscontroles. De vraag die je je moet stellen is: zijn onze gegevens op orde en hoe kunnen wij de kwaliteit hiervan handhaven en verbeteren?

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken/ Publiekszaken met praktijkervaring op de afdeling Burgerzaken.

Programma

De volgende onderwerpen aan bod:

  • behandelen van praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten
  • foutenanalyse van geconstateerde afwijkingen op persoonslijsten
  • inconsistenties op de persoonslijst
  • signaalfunctie van medewerkers (brugfunctie).

Werkwijze

  • Aan de hand van voorbeelden en casussen word je getraind in het controleren van PL-en en het opsporen van fouten. Hierbij worden de tips en trucs doorgenomen. Samen met de deelnemers bekijkt de docent welke oplossingsmogelijkheden er zijn.
  • Let op! Je dient tijdens de workshop gebruik te maken van jouw eigen laptop of tablet.
Voorkennis
Drie jaar praktijkervaring in muteren van de BRP én kennis van de uitvoeringsprocedures vormen de juiste basis voor deze workshop.
Doorlopende leerlijn
Deze workshop maakt onderdeel van de doorlopende leerlijn BRP-Specialist.
Resultaat
Je begrijpt de opbouw van een persoonslijst volledig en kunt de meest in het oog springende fouten opsporen.
Je krijgt tips, trucs en oplossingen om een PL-controle goed uit te voeren.
Cursus
Docent
Marjo Ploum-Schijns
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83