Opleiding BRP Specialist
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
07-09-2023
8 dagen
Utrecht
€2.799,00
Andere data en locaties
De 'Opleiding BRP Specialist' stelt medewerkers in staat om de specialistische BRP-werkzaamheden uit te voeren. Met alle recente en toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk de BRP door en door te kennen. Daar gaan we hiermee voor zorgen.
circles
Inleiding

De opleiding combineert nieuwe wet- en regelgeving (met name de Wet BRP) met de actuele uitvoeringsprocedures. Onderwerpen als de BRP-gerelateerde circulaires, kwaliteitscontroles en de (nieuwe) zelfevaluatie komen uitvoerig aan bod. Je wordt uitgedaagd PL-en te lezen en op fouten te controleren. Een scala aan voorkomende fouten passeert de revue.

We zullen discussiëren over mogelijke oplossingen. Ook zelfevaluatie BRP en de BCM komen ruim aan bod. De deelnemers gaan op zoek naar verbeterpunten in de eigen gemeentelijke situatie en bespreken dat in groepsverband.
   
Gedurende de gehele opleiding worden de relevante actualiteiten en jurisprudentie meegenomen.

circles
Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken die verantwoordelijk zijn (of worden) voor de behandeling van (complexe) mutatieverwerkingen of de verstrekking van gegevens (inclusief het regelen van de verstrekkingen op grond van de gemeentelijke verordening) en de zelfevaluatie BRP en kwaliteitsbeheer. Basiskennis van de BRP en enige werkervaring met muteren en corrigeren in de BRP is wenselijk om het beste rendement uit de opleiding te krijgen.

Programma
In deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Bespreking Wet BRP, Besluit BRP en Regeling BRP
 • Samenhang met andere relevante wet- en regelgeving en circulaires
 • Relatie tot LO, HUP en HOP
 • Bestuurlijke boete
 • Relatie met de registratie van niet-ingezetenen
 • Brondocumentenstelsel van de BRP
 • Verstrekkingen uit de BRP
 • Structuur huidige persoonslijst
 • Procedurele werking huidige stelsel
 • Aanleggen en actualiseren van een complexe persoonslijst
 • Behandelen van kennis- en praktijkvragen over afwijkingen op persoonslijsten
 • Foutenanalyse van geconstateerde afwijkingen op persoonslijsten met bijbehorende oplossingen
 • Kwaliteitsbeheer en zelfevaluatie BRP
 • Meldingen en oplossingen BCM, Baseline 1 en Baseline 2.
Doorlopende leerlijn

Volg onderstaande leerlijn om BRP Specialist te worden.
1. Module Systematiek van gegevensverwerking (NLQF 4-niveau)
2. Workshop PL-en controleren
3. Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk
4. Opleiding BRP-Specialist

Resultaat
check
Na afloop van de opleiding ben je uitgegroeid tot een moderne BRP-specialist.
check
Als je volledig aanwezig bent geweest tijdens de opleiding ontvang je na afloop een bewijs van deelname.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina