Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk
Eerstvolgende datum:
09-11-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
In deze cursus leer je de actualiserings- en correctieprocedures zelfstandig uit te voeren.
Inleiding
Inleiding

De basisregistratie personen (BRP) is de basisregistratie voor het bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens. In deze basisregistratie worden allemaal persoonsgegevens die, onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen, bijgehouden. Deze wijzigingen moeten volgens de voorschriften geactualiseerd worden in de BRP.

Naast het actualiseren van persoonsgegevens kan het ook voorkomen dat persoonsgegevens gecorrigeerd moeten worden. Ze kunnen bijvoorbeeld verkeerd opgenomen zijn, foutief zijn of ten onrechte opgenomen zijn. Ook hier bestaan voorschriften voor. Een PL moet voldoen aan de eisen van het Logisch Ontwerp.
In deze cursus wordt de systematiek van het actualiseren en corrigeren besproken.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken / Publiekszaken die zich bezighouden met de inhoudelijke kwaliteit van de BRP en/of met het uitvoeren van complexe mutaties en correcties.

Programma
 • De volgende onderwerpen worden behandeld:
  • de systematiek van het actualiseren, corrigeren in de BRP procedure 'sterker brondocument'

  • de initiële vulling van het sofinummer (Min van Fin Initiële Vulling), melding ministerie van Financiën en de correctie hiervan

  • het splitsen van categorie 1 bij opname o.b.v. PK/PKA

  • het corrigeren van een ten onrechte opgenomen categorie

  • de correctie van een foutieve verhuizing (te vroeg, te laat, ten onrechte)

  • het opnemen van nationaliteit in de BRP

  • het leggen van relatie (PL gerelateerde en PL kind)

  • de correctie of actualisatie van een PL die uit de RNI komt (RNI Deel-PL)

  • het oplossen van fouten uit de bestandscontrole module (BCM), Baseline 1, Baseline 2

  • de behandeling van eigen specifieke vragen van deelnemers.

Werkwijze
 • Je gaat actief aan de slag met praktische opdrachten, zowel individueel als in groepsverband. Ook is er bijzondere aandacht voor de verwijzing naar de bron voor de actualiseringen en correcties.
Voorkennis
Het verdient aanbeveling dat cursisten, naast kennis van BRP Wet- en regelgeving en bijbehorende BRP uitvoeringsvoorschriften, ook de nodige praktijkervaring hebben met muteren in de BRP.
Doorlopende leerlijn
Deze cursus maakt onderdeel van de doorlopende leerlijn BRP-Specialist.
Resultaat
Na afloop ben je in staat om deze regelmatig voorkomende gevallen met betrekking tot actualiseringsprocedures en correctieprocedures zelfstandig uit te voeren.
Cursus
Docent
Dani Rolff
Cursus
Docent
Wieke de Boer-Hamstra
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst