Module Systematiek van gegevensverwerking (B3)
Opleiding Gemeenten
Onderdeel van diplomalijn Basiskennis Burgerzaken chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
05-09-2024
4 dagen
Utrecht
€1.499,00
Andere data en locaties
Alle aspecten van gegevensverwerking komen aan bod.
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de verwerking van gegevens in de BRP en het opmaken van akten en latere vermeldingen in de registers van de burgerlijke stand. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de opbouw van een persoonslijst, beheerprocessen, het berichtenverkeer en de systematiek van akten en registers van de burgerlijke stand.

 

De module Gegevensverstrekking maakt een verplicht onderdeel uit van de NVVB publieksacademie diploma Basiskennis Burgerzaken. 

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie Basiskennis Burgerzaken diploma.

Programma
Programma
  • wat is de BRP
  • hoe werkt schrijven, actualiseren en corrigeren in de BRP
  • wat is een (niet-)ingezetene en de verwerking hiervan
  • wat is een PL en hoe worden deze verwerkt
  • beheerprocessen en GBA- berichtenverkeer.
  • inleiding burgerlijke stand
  • ABS en BABS
  • registers en akten
  • uittreksels en afschriften.
Resultaat
check
Je hebt kennis en inzicht in de gegevensverwerking in de BRP en de BS.
check
Je bent optimaal voorbereid op het examen bij de NVVB.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina