Module Systematiek van gegevensverwerking (B3)
Eerstvolgende datum:
11-01-2022 / 4 dagen
Utrecht
€ 1.499,00
Alle aspecten van gegevensverwerking komen aan bod.

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de verwerking van gegevens in de BRP en het opmaken van akten en latere vermeldingen in de registers van de burgerlijke stand. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de opbouw van een persoonslijst, beheerprocessen, het berichtenverkeer en de systematiek van akten en registers van de burgerlijke stand.

 

De module Gegevensverstrekking maakt een verplicht onderdeel uit van de NVVB publieksacademie diploma Basiskennis Burgerzaken. 

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie Basiskennis Burgerzaken diploma.

Programma
Programma

Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van het exameninstituut van de NVVB. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt. Alle eind- en toetstermen worden op een dusdanige manier behandeld dat je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden.
 

Alle volgende onderwerpen worden behandeld:

 

  • wat is de BRP
  • hoe werkt schrijven, actualiseren en corrigeren in de BRP
  • wat is een (niet-)ingezetene en de verwerking hiervan
  • wat is een PL en hoe worden deze verwerkt
  • beheerprocessen en GBA- berichtenverkeer.
  • inleiding burgerlijke stand
  • ABS en BABS
  • registers en akten
  • uittreksels en afschriften.
Diploma
Ga je voor het Diploma Basiskennis Burgerzaken? Bekijk dan onze startmomenten en de bijbehorende aanbieding!
Resultaat
Je hebt kennis en inzicht in de gegevensverwerking in de BRP en de BS.
Je bent optimaal voorbereid op het examen bij de NVVB.
Cursus
Docent
Niels Baggerman
Docent
Tonny Kastelein-den Engelsman
Cursus
Docent
Marjo Ploum-Schijns
Cursus
Docent
Niels Baggerman
Docent
Tonny Kastelein-den Engelsman
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83.
Wachtlijst