circles
Het nieuwe diplomastelsel – Basis (NLQF 4)

De NVVB is het laatste jaar hard bezig geweest met het herzien van het diplomastelsel Burgerzaken. Na een zorgvuldig en intensief proces is het nieuwe diplomastelsel met diplomalijnen tot stand gekomen en inmiddels zijn alle 8 de diplomalijnen ingeschaald volgens het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF (zie voor meer info www.nlqf.nl). Binnen het nieuwe diplomastelsel zijn 8 diploma’s te behalen; vier op NLQF 4 niveau en vier op NLQF 6 niveau.

 

 

Vanaf 1 september 2021 biedt Segment de nieuwe diplomalijnen aan op niveau 4. De NLQF 6 diplomalijnen volgen in 2022. Onderstaand de belangrijkste veranderingen op een rij;

 

Diplomastelsel Basis (NLQF 4) – de belangrijkste punten:
 • Dit diplomastelsel omvat 4 diploma’s, ook wel diplomalijnen genoemd, namelijk
  Basiskennis Burgerzaken,
  Verblijf en Adres Basis,
  Burgerlijke stand Basis en
  Basisregistratie personen Basis.
 • Het behalen van het diploma Basiskennis Burgerzaken is verplicht voordat één van de andere drie diplomalijnen op NLQF 4 niveau kan worden gevolgd.
 • De volgordelijkheid van modules binnen een diplomalijn staat niet vast. Je bent dus niet verplicht deze modules in een vaste volgorde te volgen. Wel is het zo dat wij in de planning rekening hebben gehouden met de inhoud van de modules.
 • Het is nog steeds mogelijk om losse modules te volgen omdat dit wellicht nodig is voor jouw specifieke functie of voor het up-to-date houden van bepaalde kennis. Maar je kan geen modules vervangen uit bepaalde diplomalijnen voor andere, voor jou wellicht relevantere, modules. Een extra module volgen kan altijd, maar het diploma ontvang je pas nadat alle modules in de betreffende diplomalijn succesvol zijn afgesloten.

 

 

 

 

 

De basis voor zowel het huidige Diplomastelsel als het herziene Diplomastelsel is dat:

 

Alle behaalde certificaten van modules drie jaar geldig blijven gerekend vanaf de datum dat het examen is behaald. Na drie jaar moet in een module opnieuw examen worden gedaan om het certificaat opnieuw met drie jaar te verlengen. Dit heeft te maken met de actualiteit van de inhoud van de examens.


Alle behaalde diploma’s altijd geldig blijven. Een eenmaal behaald diploma verloopt dus niet. Het diploma toont aan dat een medewerker Burgerzaken op enig moment alle modules heeft behaald die tot dat diploma behoren. Het is een functionele kwalificatie. Het diploma zegt niets over de actualiteit van de kennis en kunde. Daarvoor dient de drie-jaarstermijn van de onderliggende certificaten.

 


Overgang

Behaalde modulecertificaten binnen het huidige 'oude' diplomastelsel zijn ook geldig binnen het herziene Diplomastelsel Burgerzaken. Het is dus mogelijk om met de huidige 'oude' certificaten een diploma te behalen van een diplomalijn binnen het herziene diplomastelsel Burgerzaken, ook als een module inmiddels is geactualiseerd/aangepast. Ook blijft het mogelijk om met de modulecertificaten uit het herziene Diplomastelsel Burgerzaken de ‘oude’ diploma’s te behalen. Lees hierover meer onder het kopje ‘Vrijstellingen en overgang’.


 

Ons module-aanbod