Vrijstellingen en overgang

Onderstaand tref je een overzicht van de modules uit het oude stelsel en de modules uit het nieuwe diplomastelsel. Zoals je ziet blijven veel modules gelijk en is de inhoud alleen geactualiseerd en wellicht iets aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten. De Burgerlijke stand modules zijn wel flink op de schop gegaan. Zo is er één nieuwe module toegevoegd, namelijk B11 – Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP.

 

 

 

Vrijstellingen en overgang

 

Modules op mbo 4 - werk- en denkniveau Herziene modules op NLQF 4 -niveau
Startersmodule Startersmodule
M1a Identiteit & identiteitsdocumenten I B1a ID- en ID-documenten 1
M1b Brondocumenten B1b Brondocumenten

M2 Nederlandse reisdocumenten
M3 Rijbewijzen

B2 Reisdocumenten en rijbewijzen
M4 Systematiek gegevensverwerking B3 Systematiek van gegevensverwerking

M5 Afstamming
M6 Naamrecht
M7 Huwelijk & geregistreerd partnerschap
M10 Overlijden

B4a Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 1 (M5+M6)
B4b Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 2 (M7+M10)
B5 Nederlandse rechtsfeiten in de BRP (M5+M6+M7+M10)
M8 Nationaliteit B6 Nederlands nationaliteitsrecht
M9 Migratie B7 Migratie
M11 Gegevensverstrekking & privacybescherming B8 Gegevensverstrekking en privacy
M13 Awb B9 Awb
M14 Adresonderzoek & adreskwaliteit I B10 Adresonderzoek en adreskwalititeit 1
NIEUW B11 Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP*

 

 
Rijbewijzen en Nederlandse reisdocumenten


Heb je in het oude diplomastelsel zowel M2 Nederlandse reisdocumenten als M3 Rijbewijzen succesvol afgerond, dan levert dit in het herziene diplomastelsel een vrijstelling op voor B2 Reisdocumenten en rijbewijzen. Let op: heb je één van beide behaald in het ‘oude’ diplomastelsel dan levert dit geen vrijstelling op! 

 

Behaalde module Vrijstelling voor

M2: Nederlandse reisdocumenten en
M3: Rijbewijzen
beide behaald

B2: Reisdocumenten en Rijbewijzen

Is slechts één van de modules M2 of M3 behaald dan levert dat geen vrijstelling op voor de herziene module B2

 

Burgerlijke stand modules


Zoals onderstaande tabel weergeeft, gaan de huidige Burgerlijke Stand modules veranderen. Houd hier alvast rekening mee. Alleen wanneer je M5 Afstamming, M6 naamrecht, M7 Huwelijk en M10 Overlijden succesvol hebt afgerond, verkrijg je vrijstelling voor B4a, B4b en B5 in het nieuwe diplomastelsel.

 

Behaalde module Vrijstelling voor

M5: Afstamming en
M6: Naamrecht
beide behaald

B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand – 1

Maar geen vrijstelling voor B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 2
Geen vrijstelling voor B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP

M7: Huwelijk & geregistreerd partnerschap en
M10: Overlijden
beide behaald

B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand – 2

Maar geen vrijstelling voor B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 1 
Geen vrijstelling voor B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP

M5: Afstamming en
M6: Naamrecht en
M7: Huwelijk & geregistreerd partnerschap en M10: Overlijden
alle vier behaald

B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand – 1 en
B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand – 2 en
B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP

 

Grandfather- regeling

 

Het kan zijn dat je op basis van eerder behaalde (maar inmiddels verlopen) certificaten (driejaarstermijn) en een brede werkervaring binnen Burgerzaken over veel relevante kennis, inzichten, vaardigheden en vakbekwame professionaliteit beschikt. In dat geval kan een onderbouwd verzoek worden ingediend bij de PublieksAcademie van de NVVB om op diplomalijnniveau een zogenaamd PE-Examen te doen (PE = Permanente Educatie). Dit geldt voor zowel diplomalijnen op NLQF niveau-4 als op NLQF niveau-6. Voor deze Grandfather – regeling zijn geen specifieke harde eisen of een vaste maatstaaf. Het is dus aan jezelf om hiervan eventueel gebruik te maken.

 

Hoe wordt de aanvraag dan beoordeeld? Als basis voor het beoordelen van een aanvraag dienen de diplomalijnen uit het Herziene Diplomastelsel Burgerzaken en de per diplomalijn daartoe behorende toetsplannen. Deze geven een goed beeld van wat er aan kennis en kunde van je wordt verwacht. Als je vindt dat je bekwaam bent ten aanzien van de inhoud van een Diplomalijn kan je ervoor kiezen om een PE-examen aan te vragen.

 

Op basis van alle toetstermen in de toetsplannen kan je ook besluiten om scholing te volgen in een losse module waarvan je vindt dat je de inhoud nog onvoldoende beheerst voordat je kiest voor een PE-examen over de hele diplomalijn heen. Hiermee toon je aan dat je een gelijkwaardige kennis hebt aan het betreffende diploma.

 

Terug