Permanente educatie - diplomalijn Burgerzaken

Geldigheidstermijn diploma's

Een diploma van één van de in totaal acht diplomalijnen Burgerzaken wordt behaald als alle module-examens die tot de diplomalijn behoren, binnen een periode van drie jaar zijn behaald.

 

Na het behalen van een diploma gaat een geldigheidstermijn van drie jaar in voor dat diploma. De geldigheid van een diploma kan steeds met drie jaar worden verlengd door, voor afloop van de driejaarsperiode, het PE-examen af te leggen dat bij de diplomalijn behoort.

 

PE-examen

Een PE-examen is een examen over de kerntoetstermen van de modules waaruit de diplomalijn bestaat, exclusief de eventuele vaardigheidsmodules.

 

Voor alle Basis Diplomalijnen bestaat het PE-examen uit een theorie-examen. Voor de Specialist diplomalijnen Identiteitsdocumenten, Burgerlijke Stand en BRP bestaat het PE-examen uit een theorie-examen en een praktijkopdracht. Voor de Specialist Beleid en kwaliteit bestaat het PE-examen uit een praktijkopdracht.

 

Het is mogelijk om in het laatste halfjaar van de driejaarsperiode al een PE-examen te doen, waarbij de nieuwe driejaarstermijn ingaat op het einde van de lopende driejaarsperiode.

 

PE+ examen

Als je niet binnen drie jaar het PE-examen haalt, moet je een PE+-examen doen. Een PE+-examen is bedoeld voor medewerkers die hun PE en daarmee hun diploma hebben laten verlopen. Een PE+-examen is een PE-examen plus de vaardigheidsmodules V1 en V2 voor een diplomalijn Basis of S0 voor een diplomalijn Specialist.

 

Onderhoudsplicht Identiteit en identiteitsdocumenten modules


Voor een aantal modules geldt een onderhoudsplicht voor de gehele module vanwege het belang van het bijhouden van de technische ontwikkelingen. Dit betreft de modules op het gebied van identiteit, identiteitsdocumenten en identiteitsfraude.

 

Voor deze modules geldt de onderhoudsplicht van drie jaar voor de gehele module betreffende de vaardigheid van technische en tactische profiling en het onderzoeken van documenten (dus geen theorie-examen; dat valt binnen het driejaarlijkse onderhoud). Hiervoor bieden de KMar en de IND een op-maat-oplossing door middel van een hercertificeringsdag voor het vaardigheidsgedeelte van deze modules.

 

Onderstaande modules vallen onder deze regeling:
- B1a Identiteit en identiteitsdocumenten
- B1b Brondocumenten
- S3 Identiteits- en brondocumenten

 

Terug

Ons module-aanbod