Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
circles
NLQF Validering voor de opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving
Segment en NLQF

De validiteit van Segment is goedgekeurd door het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NCP NLQF). Het NLQF ordent opleidingen van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties door de deze kwalificaties te voorzien van een NLQF-niveau. Op deze manier is het mogelijk om opleidingen met elkaar te vergelijken. 

 

Waarom een inschaling door NLQF?

Het NLQF geeft zekerheid over een aantal kwaliteitsaspecten: 

 • Een passend aantal praktijkuren 
 • Afwisseling van theorie en praktijk
 • Niet alleen zelfstudie
 • Niet alleen kennis in het programma, maar ook houding en vaardigheden
 • Voldoende contacturen
 • Bekwame begeleiding
 • Meer dan alleen een 'bewijs van deelname'
 • Passende examinering
 • Onafhankelijke examencommissie
 • Onafhankelijke afhandeling van klacht, bezwaar en beroep
 • Een kwaliteitskeurmerk van een onafhankelijke instantie

 

Is niveau 4 NLQF hetzelfde als een volledige mbo-opleiding niveau 4?

Nee, dat is niet hetzelfde. Niveau 4 NLQF zegt iets over het niveau van een kwalificatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar communicatievaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in de beroepsuitoefening. Het zegt bijvoorbeeld niets over het aantal studiebelastinguren of een minimaal aantal uren stage waaraan voldaan moet worden.

 

Het grootste verschil zit in de afwezigheid van de generieke vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap, en het ontbreken van Keuzedelen. Deze onderdelen zijn niet aan de opleiding CTH toegevoegd. Dat werd niet als wenselijk beschouwd omdat de deelnemers dan minder ingezet kunnen worden voor de reguliere taken.

 

Beroepsopleiding

De meeste kwalificaties met een inschaling van het NLQF zijn te beschouwen als een beroepsopleiding zonder de generieke vakken. De meeste NLQF-kwalificaties zijn vrijwel allemaal voor beroepen met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zijn beroepen waarbij je liefst niet wilt zien dat iemand daarin aan het werk kan gaan met alleen een schriftelijke cursus in zelfstudie van een half jaar. De opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving is ook te beschouwen als een beroepsopleiding voor handhavers. 

 

Een paar andere voorbeelden:

Niveau 3: Procesoperator; Zwemonderwijzer; Onderhoudsmonteur pompen en motoren

Niveau 4: Examinator CBR; Lasrobotprogrammeur; Airport service agent

Niveau 5: Trainer/coach NOC/NSF; Hotel service manager; Makelaar wonen

Niveau 6: Ambulanceverpleegkundige; Operatie-assistent; IC-verpleegkundige

 

Wat onderscheidt NLQF niveau 4 van niveau 3?

Dat zit vooral in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, en in communicatieve vaardigheden. Niveau 3 functioneert hoofdzakelijk op uitvoerend niveau. Op niveau 4 wordt er van iemand verwacht dat die binnen gestructureerde kaders zichzelf kan managen en tevens in zekere mate toezicht kan houden op werk van anderen. 

 

Heeft het diploma CTH impact op mijn loopbaan?

Inschaling van onze opleiding bij het NLQF geeft deelnemers zicht op het niveau van de opleiding en laat zien wat hun diploma waard is. Zij kunnen aantonen op welk niveau zij functioneren en dat geeft hen perspectieven op de arbeidsmarkt. Deelnemers maken meer kans op een senior functie met een diploma CTH. In het algemeen geldt: hoe hoger opgeleid, hoe groter de kans is om door te stromen.