Opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving (CTH)
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
11-05-2023
15 dagen + 2 dagdelen
Online, Utrecht
€7.999,00
Andere data en locaties
In deze NLQF niveau 4 opleiding leer je de steeds complexere functie van handhaver vorm en inhoud te geven door aandacht te besteden aan het analyseren van wijkproblemen, het maken van actieplannen en het zoeken naar samenwerking met andere in- en externe partijen. Daarnaast leer je je team te coachen en een aanspreekpunt te zijn voor je leidinggevende met betrekking tot het opstellen van nieuw beleid.
Informatie
Opbouw Opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving
Informatie

Handhaving krijgt een steeds grotere rol in het publieke domein naast de politie. Niet alleen het takenpakket van de handhaver verandert, ook de maatschappij verandert. Dat vraagt om een ander opleidingsniveau. Daar spelen wij op in met deze opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving. Deze opleiding is geschikt voor seniorboa’s, wijkboa’s en coördinatoren. Minimaal 3 jaar werkervaring en MBO 4 werk- en denkniveau is vereist.

 

De opleiding wordt afgesloten met een examen waarna je een landelijk erkend diploma krijgt op niveau 4 NLQF (*). Dit staat qua niveau gelijk aan een MBO-4 opleiding. Voor medewerkers Toezicht en Handhaving de eerste en enige in Nederland!

 

Opbouw Opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving

Door middel van combinatieleren (praktijk, klassikaal en online) verdiep je je in het vak en leer je de ins en outs van wijkgericht werken, coachen en coördineren.

 

De opleiding bestaat uit 4 modules met in totaal 13 dagen klassikaal leren en 4 actualiteitencolleges in de avonduren.

 

 • Module 1 - Maatschappelijke ontwikkeling
 • Module 2 -  Handhaven in het krachtenveld
 • Module 3 - Bestuurlijk handhaven
 • Module 4 - Effectief beïnvloeden

 

4 actualiteitencolleges

 • Woonoverlast
 • Jeugd
 • Ondermijning
 • Technische ontwikkelingen

 

En verder

 • De opleiding start met een vragenlijst over kennis en persoonlijkheid, de uitkomst wordt besproken in het intakegesprek.

 • Door middel van zelfstudie werk je aan een netwerkkaart en maak je een plan van aanpak voor je eigen wijk.

 • Gedurende de hele opleiding heb je een vast aanspreekpunt. Met deze praktijkbegeleider worden ook voortgangsgesprekken gevoerd.

 • De doorlooptijd van het leertraject is 18 maanden. Je hebt gemiddeld een lesdag per maand. De totale studiebelasting is 430 uur, dit is gemiddeld 6 uur per week.

circles
Doelgroep

Coördinatoren Toezicht en Handhaving, wijkboa’s en seniorboa’s met ambitie en potentie.

Minimaal 3 jaar werkervaring en MBO 4 werk- en denkniveau is vereist. 

Programma
Module 1 – Maatschappelijke ontwikkeling
 • Maatschappelijke ontwikkelingen in wijk, web en wereld aan de hand van een gebiedsplan
 • Classificeren van de wijk aan de hand van wijk-typologieën
 • Maatschappelijke oorzaken van problemen herkennen aan de hand van de relevante veiligheid-theorieën.
 • Onderscheid tussen objectieve en subjectieve veiligheid en gevolgen hier van voor de aanpak
 • Netwerkkaart samenstellen, inclusief taken en verantwoordelijkheden
 • Samenwerken met de juiste interne en externe partner en gebruik maken van burgerparticipatie bij de aanpak van de problemen in de wijk
Module 2 – Handhaven in het krachtenveld
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden 
 • Probleem Gericht Handhaven bij complexe veiligheids- en leefbaarheidsproblemen
 • Verschillende intern/ externe informatiebronnen en van moderne technologieën
 • Breed waarnemen, verzamelen, delen, vastleggen en analyseren van informatie binnen de organisatie
 • Inzicht krijgen in eigen handhavingsstijlen
Module 3 – Bestuurlijk handhaven
 • Strategie van Informatiegerichte handhaving in het algemeen en die van bestuurlijke handhaving  op het thema ondermijning in het bijzonder
 • Ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid
 • Relevante bestuursrechtelijke mogelijkheden en wetgeving
 • De kracht van een goede bestuurlijke rapportage
Module 4 – Effectief beïnvloeden
 • Persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en allergieën ontdekken aan de hand van het model van kernkwaliteiten
 • Differentiëren van de bëinvloedingsstijl om op de ander maximale invloed te kunnen uitoefenen
 • Coachen van medewerkers in de uitoefening van hun taken tijdens de dagelijkse dienst
 • Aansturen van handhavers in de dagelijkse uitoefening van werkzaamheden
 • Prioriteitsstelling in de dagelijkse uitoefening van de werkzaamheden
Actualiteitencolleges

1.       Woonoverlast

2.       Jeugd

3.       Ondermijning

4.      Technische ontwikkelingen

Examen

Er zijn drie examens:

Module 1 wordt getoetst door middel van een vakmanschapsgesprek over het samengestelde portfolio ‘Buurtbeeld’

Module 2 en 3 worden gezamenlijk getoetst door middel van een vakmanschapsgesprek over het samengestelde portfolio ‘Plan van Aanpak’

Module 4 wordt getoetst door middel van een gesprek over de persoonlijke ontwikkeling

Resultaat
check
Na deze opleiding kun je maatschappelijke ontwikkelingen duiden en vertalen naar de rol van de handhaving.
check
Je bent in staat een plan van aanpak te maken voor leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek in de wijk.
check
Je kunt probleem- en informatiegericht werken, samen met of door inschakeling van partners.
check
Je bent in staat een krachtenveldanalyse te maken om in bestuurlijk, ambtelijk en politiek krachtenveld goed te kunnen handelen.
check
Je kunt je collega’s efficiënt aansturen en coachen en je kunt de dienst coördineren.
Ben je geïnteresseerd?
circles
Meer informatie?

Wil je meer informatie of de productfolder van de opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving ontvangen? Neem dan contact op met onze opleidingscoördinator Wendy Dekker op 033 - 434 50 95 of w.dekker@segment.nl.