Opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving (CTH)
Eerstvolgende datum:
06-09-2021 / 17 dagen
In huis
€ 7.950,00
In deze NLQF niveau 4 opleiding leer je de steeds complexere functie van handhaver vorm en inhoud te geven door aandacht te besteden aan het analyseren van wijkproblemen, het maken van actieplannen en het zoeken naar samenwerking met andere in- en externe partijen. Daarnaast leer je je team te coachen en een aanspreekpunt te zijn voor je leidinggevende met betrekking tot het opstellen van nieuw beleid.
Informatie
Opbouw Opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving
Informatie

Handhaving krijgt een steeds grotere rol in het publieke domein naast de politie. Niet alleen het takenpakket van de handhaver verandert, ook de maatschappij verandert. Dat vraagt om een ander opleidingsniveau. Daar spelen wij op in met deze opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving. Deze opleiding is geschikt voor seniorboa’s, wijkboa’s en coördinatoren. Minimaal 3 jaar werkervaring en MBO 4 werk- en denkniveau is vereist.

 

De opleiding wordt afgesloten met een examen waarna je een landelijk erkend diploma krijgt op niveau 4 NLQF (*). Dit staat gelijk aan een MBO-4 opleiding. Voor medewerkers Toezicht en Handhaving de eerste en enige in Nederland!

 

Opbouw Opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving

Door middel van combinatieleren (praktijk, klassikaal en online) verdiep je je in het vak en leer je de ins en outs van wijkgericht werken, coachen en coördineren.

 

De opleiding bestaat uit 4 modules met in totaal 13 dagen klassikaal leren en 4 actualiteitencolleges in de avonduren.

 

1.       Module 1 Netwerk en risicosamenleving (3 dagen)

2.       Module 2 Probleemgericht handhaven (3 dagen)

3.       Module 3 Ondermijning en informatiegestuurd handhaven (3 dagen)

4.       Module 4 Coachen en coördineren (4 dagen)

 

4 actualiteitencolleges

1.       Jeugd

2.       Ondermijning

3.       Veilige publieke taken

4.       Sociale media

 

En verder

 • De opleiding start met een vragenlijst over kennis en persoonlijkheid, de uitkomst wordt besproken in het intakegesprek.

 • Door middel van zelfstudie werk je aan een netwerkkaart en maak je een plan van aanpak voor je eigen wijk.

 • Gedurende de hele opleiding heb je een vast aanspreekpunt. Met deze praktijkbegeleider worden ook voortgangsgesprekken gevoerd.

 • De doorlooptijd van het leertraject is 18 maanden. Je hebt gemiddeld een lesdag per maand. De totale studiebelasting is 430 uur, dit is gemiddeld 6 uur per week.

Doelgroep

Coördinatoren Toezicht en Handhaving, wijkboa’s en seniorboa’s met ambitie en potentie.

Minimaal 3 jaar werkervaring en MBO 4 werk- en denkniveau is vereist. 

Programma
Module 1 Netwerk en risicosamenleving (3 dagen)
 • Maatschappelijke ontwikkelingen in wijk, web en wereld in het algemeen, en die van de netwerk- en risico samenleving in het bijzonder
 • Analyseren van maatschappelijke oorzaken van problemen in de wijk/gemeente op basis van actuele veiligheidstheorieën
 • Verbinden van objectieve en subjectieve veiligheid
 • Samenwerken met de juiste interne en externe partners en gebruiken maken van burgerparticipatie bij de aanpak van de problemen in de buurt
Module 2 Probleemgericht handhaven (3 dagen)
 • Strategieën die gericht zijn op en integrale handhaving in het algemeen en op overlast in het bijzonder
 • Gemeentelijke organisatie; rollen, taken en verantwoordelijkheden en budgetten
 • Differentiëren in de benadering van de relevante partners op basis van een krachtenveldanalyse
 • Ontwikkelen van politiek bestuurlijke gevoeligheid
Module 3 Informatiehandhaving en ondermijning (3 dagen)
 • Strategie van Informatiegerichte handhaving in het algemeen en die van bestuurlijke handhaving  op het thema ondermijning in het bijzonder
 • Ontwikkeling van gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid
 • Relevante bestuursrechtelijke mogelijkheden en wetgeving
 • De kracht van een goede bestuurlijke rapportage
Module 4 Coachen en coördineren (4 dagen)
 • Kennis over de verschillende waardenpatronen en kernkwaliteiten
 • Differentiëren van de beïnvloedingsstijl om op de ander maximale invloed te kunnen uitoefenen
 • Coachen van medewerkers in de uitoefening van hun taken tijdens de dagelijkse dienst
 • Aansturen van handhavers in de dagelijkse uitoefening van werkzaamheden
Actualiteitencolleges

1.       Jeugd

2.       Ondermijning

3.       Veilige publieke taken

4.       Sociale media

Examen

Er zijn drie examens:

Module 1 en 2 worden door middel van een projectplan ‘wijkbeschrijving/plan van aanpak’ getoetst.
Module 3 wordt middels een meerkeuzetoets afgerond. 
Module 4 wordt met een persoonlijk eindgesprek afgerond.

(*) NLQF staat voor bewijs van niveau
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van het diploma. Met de kwalificatie niveau 4 is het nationaal en internationaal erkend dat jij een diploma hebt op niveau 4. Dat is gelijkgesteld aan een opleiding op MBO-4 niveau. Bovendien vergemakkelijkt NLQF de keuze voor een passende vervolgstap én kun je het niveau van jouw Nederlandse diploma vergelijken met een andere diploma’s.
Onafhankelijke examencommissie
Deze opleiding staat onder toezicht van een onafhankelijke examencommissie. Deze commissie waarborgt neutraliteit bij de toetsing. De examencommissie is de hoogste, onafhankelijke instantie bij het examineren. Zij verstrekt uiteindelijk het diploma van de opleiding.
BoAcademie
Deze opleiding is onderdeel van de BoAcademie.
Resultaat
Na deze opleiding kun je maatschappelijke ontwikkelingen duiden en vertalen naar de rol van de handhaving.
Je bent in staat een plan van aanpak te maken voor leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek in de wijk.
Je kunt probleem- en informatiegericht werken, samen met of door inschakeling van partners.
Je bent in staat een krachtenveldanalyse te maken om in bestuurlijk, ambtelijk en politiek krachtenveld goed te kunnen handelen.
Je kunt je collega’s efficiënt aansturen en coachen en je kunt de dienst coördineren.
Ben je geïnteresseerd?
Meer informatie?

Wil je meer informatie of de productfolder van de opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving ontvangen? Neem dan contact op met onze opleidingscoördinator Wendy Dekker op 033 - 434 50 95 of w.dekker@segment.nl.