De juridische praktijk op de afdeling Burgerzaken
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
Utrecht
€ 899,00
Vergroot je juridische kennis om de kwaliteit van je werk bij Burgerzaken te verhogen en procedures te voorkomen!
Inleiding
Inleiding

Als medewerker Burgerzaken ben je een vakspecialist, maar doorgaans geen doorgewinterde jurist. Dat is soms lastig omdat je in de dagelijkse praktijk te maken hebt met verschillende wetten, zoals de Wet BRP, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet dwangsom en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

 

Ook heb je in de praktijk steeds vaker te maken met juristen en procederende burgers.  Maar wat betekent dit voor je werkprocessen, de informatieverstrekking aan de burger, de dossiervorming, de correspondentie met klanten en de te nemen besluiten?

Doelgroep

Backoffice specialisten, kwaliteitsmedewerkers, seniormedewerkers, ambtenaren van de burgerlijke stand en direct leidinggevenden die actief zijn op het vakgebied van Burgerzaken.

Studieprogramma
Dag 1
 • Verschil tussen procesrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek en bestuursrecht.
 • Wanneer is een feitelijke handeling en wanneer is het een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?
 • Op welke handelingen van Burgerzaken is de Algemene wet bestuursrecht (Awb)van toepassing?
 • In welke gevallen neem je een beslissing in de zin van de Awb?
 • Wat kan de klant doen als een bestuursorgaan te lang over zijn besluit doet?
 • Waar let je op bij het schrijven van een beslissing?
 • Aan de hand van praktijkvoorbeelden een beslissing schrijven.
Dag 2
 • Hoe verloopt een bezwaarprocedure?
 • Hoe schrijf je een verweerschrift?
 • Hoe bereid je je voor?
 • Verweerschrift schrijven en bespreken aan de hand van een praktijk voorbeeld.
 • Wanneer kan de klant om gegevens te vragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?
 • Hoe beoordeel je als gemeente een Wob verzoek?
 • Hoe verloopt een klachtprocedure?
 • Functie van de gemeentelijke of nationale ombudsman en de gevolgen daarvan op jouw werkzaamheden bij de gemeente.
Werkwijze
Tijdens de cursus komen op een interactieve manier verschillende juridische aspecten aan de orde. We gaan beslissingen en verweerschriften schrijven aan de hand van situaties die je tijdens je dagelijkse werkzaamheden kunt tegen komen. Heb je vragen of praktijkvoorbeelden? Stuur deze van te voren naar cursus@segment.nl.
Resultaat
Je krijgt inzicht in de invloed die de Awb, de Wob en het BW hebben op jouw dagelijkse werkzaamheden.
Je leert welke procedures de klant kan voeren en hoe je daar als gemeente op kan reageren.
Je herkent de verschillen tussen een feitelijke handeling en een besluit waartegen bezwaar gemaakt kan worden.
Je weet dat de klant de gemeente kan verplichten om op tijd een beslissing te nemen en hoe een klant daarvoor kan zorgen.
Je weet aan welke voorwaarden een besluit moet voldoen.
Je kent de mogelijkheden van een klant op grond van de Wob en weet hoe je daar als gemeente op kan reageren.
Je kunt een beslissing en een verweerschrift schrijven.
Cursus
Docent
Saskia Lensink
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst