Burgerlijke Stand voor frontofficemedewerkers
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
15-06-2023
3 dagen
Utrecht
€1.299,00
Andere data en locaties
Alle kennis om akten van geboorte, overlijden en huwelijksaangifte op te maken.
Inleiding
Inleiding

Het personen- en familierecht is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. De gevolgen voor de dagelijkse praktijk aan de balie zijn groot. Hierbij valt te denken aan:

 • de veranderingen in het naamrecht, het afstammingsrecht, het lesbisch ouderschap
 • de aanzienlijk vereenvoudigde wetgeving voor transgenders om de officiële geslachtsaanduiding en voornamen te wijzigen via een verzoek bij u aan de balie.
 • gelijkstelling huwelijk en partnerregistratie
 • een voornemen van huwelijk en partnerregisstratie (in plaats van aangifte)

Bovendien moet bij het opmaken van een akte in toenemende mate rekening worden gehouden met het zogenaamd Conflictenrecht, opgenomen in boek 10 van het Burgerlijk wetboek. Al deze wijzigingen moeten door de medewerkers in de frontoffice meer en meer in samenhang worden gezien; de wijziging in de ene wet heeft veelal ook direct gevolgen voor een andere wet. In de dagelijkse praktijk zal de medewerker Burgerzaken die samenhang moeten onderkennen.

circles
Doelgroep

Medewerkers van de frontoffice van afdelingen Burgerzaken, medewerkers Publiekszaken, medewerkers van het Klant Contact Centrum, belast met het opmaken van akten van de burgerlijke stand met enige ervaring.

Let op: voor beginners hebben wij de Startersmodule.

Programma
Dag 1
 • Korte introductie en inleiding van het afstammingsrecht
 • De aangifte van geboorte
 • Praktische toepassing
Dag 2
 • Kennismaking met IPR en Boek 10, conflictenrecht afstamming en naam
 • Boek 10 BW titel 5 en 2 (voorheen WCA en WCN)
Dag 3
 • Korte introductie en inleiding van het huwelijksrecht
 • Praktische toepassing
 • Wet elektronische dienstverlening
 • Regelgeving omtrent het opmaken van akten van overlijden en lijkbezorging.
Resultaat
check
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers alle noodzakelijke kennis om akten van geboorte en akten van overlijden op te maken.
check
Tevens het opmaken van akten van huwelijk/geregistreerd partnerschap.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina