Startersmodule (B0)
Onderdeel van diplomalijn Basiskennis Burgerzaken chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
07-09-2023
4 dagen
Utrecht
€1.499,00
Andere data en locaties
Ben jij net begonnen aan een nieuwe carrière op de afdeling Burgerzaken? Of wil je dat jouw basiskennis weer actueel wordt? Volg dan de startersmodule (voorheen de Opstapcursus Burgerzaken)!
Inleiding
Inleiding

Deze module, voorheen de Opstapcursus Burgerzaken genoemd, is bedoeld voor de startende medewerker die nog niet bekend is met het vakgebied Burgerzaken. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en begrip over: hoe gemeenten werken, reis- en identiteitsdocumenten en rijbewijzen, meer- en minderjarigheid, de BRP, nationaliteit, fraude, gegevensverstrekking, brondocumenten en de Awb. De medewerker heeft na het volgen van deze module de benodigde basiskennis om de andere modules uit het Diplomastelsel te kunnen volgen.

 

De Startersmodule maakt een verplicht onderdeel uit van de NVVB publieksacademie diploma Basiskennis Burgerzaken

 

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie Basiskennis Burgerzaken diploma.

Programma
E-learning

Deze module start met een E-learning ‘Hoe werkt de gemeente’.

 

Deze E-learning is verplichte voorkennis en wordt afgesloten met een toets. Het certificaat van het behalen van de toets neem je mee naar de eerste lesdag. Veertien (14) dagen voorafgaand aan de eerste lesdag krijg je toegang tot de E-learning en je wordt geacht deze succesvol te hebben afgerond voor de start van de module.

Dag 1: Inleiding
 • Na bespreking E-learning over werkelijke praktijk eigen gemeente
 • Inleiding Awb
 • Inleiding Burgerlijke stand: registers, akten, inleiding familierecht, gegevensverstrekking BS
Dag 2: BRP
 • Doel
 • Rechten/plichten
 • Brondocumenten
 • Begrip: naamgebruik
Dag 3: Gegevensverstrekking BRP
 • Gegevensverstrekking BRP
 • Identiteitsfraude
 • Inleiding nationaliteit verkrijging van rechtswege of op verzoek
Dag 4: Documenten en VOG
 • Reisdocumenten
 • Rijbewijzen        
 • VOG
Resultaat
check
Na het volgen van deze module heb jij alle basiskennis die een medewerker op de afdeling Burgerzaken nodig heeft en ben je goed voorbereid op de vervolgmodules uit het diploma Basiskennis Burgerzaken.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina