Toepassing IPR op buitenlandse brondocumenten - keus uit 11 landen
Eerstvolgende datum:
23-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Probleemgevallen op gebied van IPR en verwerking BRP? Zo ga je ermee om! Nu keuze uit: Afghanistan, Bulgarije, China, Eritrea, Irak, Iran, Marokko (huwelijksontbinding), Polen, Roemenië, Somalië of Syrië.
Inleiding
Inleiding

Bij Burgerzaken heb je te maken met vreemdelingen uit meer dan 160 landen. Zowel bij een vestiging als bij het opmaken van een geboorteakte heb je te maken met buitenlandse brondocumenten die goed beoordeeld en verwerkt moeten worden. Welke gegevens kun je daar wel of niet aan ontlenen? Is een religieus huwelijk in het buitenland wel rechtsgeldig? Wat doe je met het naamrecht?

En moet het een namenreeks zijn of toch een geslachts- en voornaam? Wat zegt ons IPR hierover? 

In deze cursus kunnen we maximaal vier landen waar brondocumenten vaak vragen oproepen, behandelen. Je kunt een *keuze maken uit: Afghanistan, Bulgarije, China, Eritrea, Irak, Iran, Marokko (huwelijksontbinding), Polen, Roemenië, Somalië of Syrië.

Doelgroep

Medewerkers afdelingen Burgerzaken die in hun werkzaamheden buitenlandse brondocumenten beoordelen met toepassing van de IPR-regels, zowel in de front- als de backoffice en zorgen voor de verwerking in de BRP.

Programma
  • In deze cursus kunnen we maximaal vier landen waar brondocumenten vaak vragen oproepen, behandelen. Je kunt een *keuze maken uit: Afghanistan, Bulgarije, China, Eritrea, Irak, Iran, Marokko (huwelijksontbinding), Polen, Roemenië, Somalië of Syrië.
  • In twee dagdelen behandelen we de wet BRP met betrekking tot brondocumenten en het afstammings- en naamrecht van de gekozen vier landen. Aan de hand van echte akten en rechterlijke uitspraken beoordelen we of deze gebruikt kunnen worden voor verwerking in de BRP of in akten van de burgerlijke stand. We beoordelen welke gegevens ontleend kunnen worden, met toepassing van het IPR.
Werkwijze
  • Deze cursus sluit aan bij de dagelijkse praktijk van medewerkers Burgerzaken.
  • Bij inschrijving kun je bij het onderdeel 'opmerkingen' vermelden welk land jij bij voorkeur aan de orde ziet komen. De vier meest gekozen landen worden behandeld tijdens de cursus, dus vergeet niet dit bij inschrijving te vermelden óf te mailen aan cursus@segment.nl.
Na afloop weet je:
hoe de rangorde van brondocumenten bepaald is in de Wet BRP
hoe je kan beoordelen of een document als brondocument te gebruiken is, bijvoorbeeld wanneer een land geen burgerlijke stand kent
welke bijzonderheden er zijn bij de brondocumenten van de gekozen landen: Afghanistan, Bulgarije, China, Eritrea, Irak, Iran, Marokko (huwelijksontbinding), Polen, Roemenië, Somalië of Syrië en hoe dit verwerkt moet worden in de BRP
wat de bijzonderheden zijn in deze landen binnen het afstammings-, naam-, huwelijks- en huwelijksontbindingsrecht
hoe de Syrische nationaliteit of staatloosheid bepaald wordt
hoe aan de hand van de buitenlandse brondocumenten het Internationaal Privaatrecht wordt toegepast en welke gegevens ontleend worden aan de BRP en akten van de burgerlijke stand
hoe bepaald wordt of een buitenlands huwelijk kan worden erkend
hoe bepaald wordt wanneer een verstoting geaccepteerd wordt
hoe een eventuele weigering van een brondocument wordt afgehandeld.
Cursus
Docent
Sandra Bekking
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst