Verschil tussen cursussen IPR
26 januari 2022
Verschil tussen de cursus Basis IPR en IPR beoordelen op buitenlandse brondocumenten.

Regelmatig krijgen wij vragen over de cursussen Internationaal Privaatrecht (IPR). Wanneer volg je welke cursus? Hieronder staan de verschillen tussen Basis IPR en IPR beoordelen op buitenlandse brondocumenten nogmaals beschreven. 

 

Basis Internationaal Privaatrecht (IPR)

In de tweedaagse cursus 'Basis Internationaal Privaatrecht' worden de basisbeginselen van IPR en alles wat daarover in de wet vastligt behandeld. Deze cursus is interessant voor zowel front- als backofficemedewerkers die nog weinig kennis hebben van de IPR en willen leren hoe een akte moet worden opgemaakt of hoe BRP-gegevens worden geregistreerd met een internationaal aspect. 

 

IPR beoordelen op buitenlandse brondocumenten

Bij de eendaagse cursus 'IPR beoordelen op buitenlandse brondocumenten' ligt de nadruk op het beoordelen van buitenlandse akten én hoe deze te verwerken met toepassing van de IPR-regels. Je kan bijvoorbeeld te maken hebben met Islamitisch recht (bigamie, verstoting) waarbij je moet weten of dit in Nederland erkend wordt. Deze cursus is vooral bedoeld voor medewerkers Burgerzaken die in hun werkzaamheden buitenlandse brondocumenten beoordelen en verwerken, dat kan zowel front- als backoffice zijn.