IPR beoordelen op buitenlandse brondocumenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
06-12-2022
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
Probleemgevallen op gebied van IPR en verwerking BRP? Zo ga je ermee om!
circles
Inleiding

Bij Burgerzaken heb je te maken met vreemdelingen uit meer dan 160 landen. Zowel bij een vestiging als bij het opmaken van een geboorteakte heb je te maken met buitenlandse brondocumenten die goed beoordeeld en verwerkt moeten worden. Welke gegevens kun je daar wel of niet aan ontlenen?

Is een religieus huwelijk in het buitenland wel rechtsgeldig? Wanneer kan je een bigaam huwelijk wel registreren? Wat doe je met het naamrecht? En moet het een namenreeks zijn of toch een geslachts- en voornaam? Wat zegt ons IPR hierover? 

Regelmatig krijgen wij vragen over de cursussen IPR. Wanneer volg je welke cursus? De verschillen vind je hier

 

 

circles
Doelgroep

Medewerkers afdelingen Burgerzaken die in hun werkzaamheden buitenlandse brondocumenten beoordelen met toepassing van de IPR-regels, zowel in de front- als de backoffice en zorgen voor de verwerking in de BRP.

Programma

In deze cursus behandelen we de landen: Syrië, Eritrea en China. Heb je vragen over brondocumenten uit een ander land? Neem je vraag mee.

In twee dagdelen behandelen we de wet BRP en de regels van het IPR met betrekking tot brondocumenten. We behandelen het afstammings- en naam- en huwelijksrecht van de gekozen drie landen. Aan de hand van echte akten en rechterlijke uitspraken beoordelen we of deze gebruikt kunnen worden voor verwerking in de BRP of in akten van de burgerlijke stand.

Het is mogelijk om voorkeur aan te geven voor brondocumenten uit een vierde land. Gekozen kan worden uit: Afghanistan, Bulgarije, Irak, Iran, Marokkaanse huwelijksontbindingen, Polen, Roemenië en Somalië.

Werkwijze

Deze cursus sluit aan bij de dagelijkse praktijk van medewerkers Burgerzaken.

Na afloop weet je:
check
hoe de rangorde van brondocumenten bepaald is in de Wet BRP;
check
hoe je kan beoordelen of een document als brondocument te gebruiken is, bijvoorbeeld wanneer een land geen burgerlijke stand kent;
check
welke bijzonderheden er zijn bij de brondocumenten van de gekozen landen: Afghanistan, Bulgarije, China, Eritrea, Irak, Iran, Marokko (huwelijksontbinding), Polen, Roemenië, Somalië of Syrië en hoe dit verwerkt moet worden in de BRP
check
wat de bijzonderheden zijn in deze landen binnen het afstammings-, naam-, huwelijks- en huwelijksontbindingsrecht
check
hoe de Syrische nationaliteit of staatloosheid bepaald wordt
check
hoe aan de hand van de buitenlandse brondocumenten het Internationaal Privaatrecht wordt toegepast en welke gegevens ontleend worden aan de BRP en akten van de burgerlijke stand
check
hoe bepaald wordt of een buitenlands huwelijk kan worden erkend
check
hoe bepaald wordt wanneer een verstoting geaccepteerd wordt
check
hoe een eventuele weigering van een brondocument wordt afgehandeld.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina