Passend onderwijs - Jeugdhulp
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
12-06-2024
1 dagdeel
Utrecht
€369,00
Andere data en locaties
Wat bewerkstelligt de invoering van passend onderwijs en de inzet van jeugdhulp voor de leerling, het onderwijs en alle betrokkenen en wat is daar voor nodig?
Inleiding
Inleiding

Effect van de invoering van passend onderwijs en de jeugdwet is dat in het onderwijsdomein en op gebied van jeugd op lokaal en regionaal niveau goed samengewerkt moet worden tussen gemeente en onderwijs. Kennis over elkaars werk en expertise is hierbij een belangrijk vereiste.

circles
Doelgroep

Directeuren, intern begeleiders en leerkrachten. Werk je als beleidsmedewerker of beleidsadviseur bij een gemeentelijke organisatie, volg dan de ‘Praktijkdag Jeugdhulp en het passend onderwijs’. 

Begindoelstelling
Directeuren, intern begeleiders en leerkrachten die willen weten welke verwachtingen zij mogen en kunnen hebben van de inzet van jeugdhulp aan leerlingen.

Programma
Wettelijk kader
 • de wet passend onderwijs
 • de positie van de basisschool binnen passend onderwijs en de jeugdwet
 • financieel kader passend onderwijs en jeugdhulp
 • aanmeldingsbeleid en zorgplicht
 • AVG tussen school en jeugdhulp aanbieders
Onderwijs en jeugdhulp in de praktijk
 • Ingebrachte casuïstiek
 • praktische voorbeelden uit de praktijk
Het OPP bij onderwijs en jeugdhulp
Literatuur
 • Wettelijk kader passend onderwijs, Wet primair onderwijs
 • Evaluatie Passend Onderwijs, Ledoux, G., & Waslander, S. (m.m.v. Eimers, T.) (2020)
 • Richting gevend kader, passend onderwijs en jeugdhulp, (verwacht 2021)
 • Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs, Vries de P, 2016
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Het is mogelijk om van te voren casussen aan te leveren die in de cursus zullen worden behandeld.

Bijzonderheden

De leerlijn 'Specialist specifieke onderwijsbehoeften' bestaat uit tien (10) modulen. Deze tiende module maakt dus onderdeel uit van een totaal aanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

 

Resultaat
check
Je hebt inzicht in de wet- en regelgeving omtrent passend onderwijs en jeugdzorg.
check
Je bent een goede gesprekpartner van ouders, jeugdzorgconsulenten en jeugdzorgaanbieders.
check
Je weet wat wel en wat niet verwacht kan worden van de gemeente betreft jeugdhulp bieden in school.
check
Je kunt voor kinderen die dat nodig hebben, jeugdzorg en passend onderwijs realiseren op school.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina