Praktijkdag Jeugdhulp en het (Passend) Onderwijs
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
19-09-2024
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
Krijg inzicht in en praktische handvatten voor het Gemeentelijk Jeugdbeleid en het (Passend) Onderwijs!
Inleiding
Inleiding

Heb je behoefte aan meer kennis over wat er van het onderwijs en jeugdhulp wel en niet mag worden verwacht in relatie tot elkaar? Dan geeft deze praktijkdag je de juiste informatie. Door de invoering van Passend Onderwijs en de Jeugdwet moet er op lokaal en regionaal niveau worden samengewerkt tussen onderwijs en gemeenten, maar in de praktijk roept dat vaak vragen op over verantwoordelijkheden over en weer in specifieke cases.

Vanuit het Rijk is aangegeven dat gemeenten en samenwerkingsverbanden aan zet zijn om hierover afspraken te maken. Tijdens deze cursus leer je de (wettelijke) kaders en de mogelijkheden voor samenwerking en afbakening binnen de verantwoordelijkheden van (passend) onderwijs en jeugdwet.

circles
Doelgroep

(Beleids)medewerkers Onderwijs, leerplichtambtenaren, (beleids)medewerkers Jeugdbeleid, leidinggevend en afdeling Onderwijs en Welzijn, zorgcoördinatoren en directeuren en coördinatoren samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Programma
Passend onderwijs
 • Van aanmelding tot verwijdering van leerlingen, de relevante wettelijke bepalingen
 • Twee soorten zorgplicht van scholen, wat horen scholen te doen?
 • Van schorsing tot Variawet; de leerling is niet op school, wat zijn dan de verplichtingen?
 • Medische zorg op school
 • Rol samenwerkingsverband
 • Rol onderwijsconsulenten
Jeugdhulp en onderwijs
 • Wat zegt de Jeugdwet over de relatie met het onderwijs?
 • Informatie delen en privacy
 • Landelijke ontwikkelingen
 • Geldstromen binnen onderwijs en jeugdhulp
Jeugdhulp of onderwijs?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Individuele begeleiding
  • Persoonlijke verzorging
  • Onderzoeken bij de leerling
 • Onderwijszorgarrangementen
Buiten het schoolgebouw
 • Thuisonderwijs
 • Huiswerkbegeleiding
 • Stages
 • Zorgboerderij met educatieve voorziening
 • Vrijstelling leerplicht ja of nee?
Belangrijke thema's
 • Cases bespreking
 • Wlz-onderwijs-Jeugdwet
 • Handicap en naar school, leerlingenvervoer of jeugdwetvervoer?
 • Dyslexie
Tijdens de cursus is er voldoende ruimte om vragen te stellen en eigen casussen in te brengen. Ook is het mogelijk om voorafgaande een casus in te brengen die dan in de cursus zal worden behandeld.
Resultaat
check
Na afloop van de cursus heb je inzicht in de actuele ontwikkelingen en de praktische uitvoering van gemeentelijk Jeugdbeleid en Passend Onderwijs.
circles
Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.

 

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina