Praktijkdag Jeugdhulp en het (Passend) Onderwijs
Eerstvolgende datum:
31-03-2022 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Krijg inzicht in en praktische handvatten voor het Gemeentelijk Jeugdbeleid en het (Passend) Onderwijs!
Inleiding
Inleiding

Door de invoering van Passend Onderwijs en de Jeugdwet moet er op lokaal en regionaal niveau worden samengewerkt tussen onderwijs en gemeenten. Passend Onderwijs is al op 1 augustus 2014 ingegaan en sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp aan jongeren en ouders.Gemeenten moeten integraal beleid ontwikkelen en maatwerk bieden. Het beleid voor Passend Onderwijs en de Jeugdwet moet op elkaar worden afgestemd. In deze cursus gaan we in op hoe je dit kunt doen.

Doelgroep

(Beleids)medewerkers Onderwijs, leerplichtambtenaren, (beleids)medewerkers Jeugdbeleid, leidinggevend en afdeling Onderwijs en Welzijn, zorgcoördinatoren en directeuren en coördinatoren samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Programma
Het wettelijk kader
 • De Wet passend onderwijs
 • De Jeugdwet
 • Grenzen met andere wetten zoals de Wet langdurige zorg en de Participatiewet.
Relatie Jeugdbeleid en Passend Onderwijs
 • Waarvoor is het onderwijs verantwoordelijk en waarvoor is jeugdhulp verantwoordelijk?
 • Rol wijkteam binnen Passend Onderwijs
 • Financiële stromen
Belangrijke thema's
 • Dyslexie
 • Onderwijs-zorgarrangementen
 • Vervoer van leerlingen naar school en/of Jeugdhulp
 • Privacy tussen onderwijs en jeugdzorg
 • Praktijkvoorbeelden
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Door gebruik te maken van verschillende casussen kun je de verworven kennis direct toepassen in de dagelijkse praktijk.
Hybride les bij Segment
Hybride les is in opkomst. Maar wat is het eigenlijk? Opleidingskundige Marike Grond vertelt.
Resultaat
Na afloop van de cursus heb je inzicht in de actuele ontwikkelingen en de praktische uitvoering van gemeentelijk Jeugdbeleid en Passend Onderwijs.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst
Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.