Besluit begroting en verantwoording voor gevorderden
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
08-11-2022
2 dagen
Utrecht
Andere data en locaties
Verdiep, verbreed en actualiseer je kennis van het BBV!
circles
Inleiding

We besteden veel aandacht aan de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) tijdens deze tweedaagse cursus.

 

We zorgen voor verdieping met behulp van theorie, maar natuurlijk ook praktijkopdrachten waarin we de verschillende onderwerpen van het BBV behandelen. Dit levert je zowel kennis van als inzicht in de belangrijkste vragen van dit moment.

circles
Doelgroep

Medewerkers:

 • van de afdeling financiën/bedrijfsvoering van een gemeente, provincie of samenwerkingsverbanden
 • van bedrijfsbureaus van diensten en sectoren
 • in de functie adviseur, controller of administrateur die vanuit het bedrijfsleven instromen in een financiële functie

 

 

Programma
Dagdeel 1
 • Inleiding BBV
 • Denkstructuur, benadering en aanpak BBV
 • De programmabegroting: sturen op beleid en financiële positie door de raad
Dagdeel 2
 • Materiële vaste activa (notitie)
 • Waarderen, activeren, afschrijven en onderhouden van investeringen
 • Verbonden partijen
Dagdeel 3
 • Kostentoerekening: overhead en rente
 • Reserves en voorzieningen
 • Geprognosticeerde balans en toelichting
Dagdeel 4
 • Programmarekening en jaarverslag
 • Sturen met indicatoren en financiële kengetallen
 • Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.
Bijzonderheden

Deze cursus is een vervolg op de cursus "Inleiding financiën en besluit begroting en verantwoording" en maakt samen met de cursus “BBV Actualiteiten en opfrisprogramma” onderdeel uit van ons speciaal ontwikkelde pakket aan financiële cursussen.

 

Deze training kunnen wij in compnay geheel op maat voor jullie organisatie verzorgen.

Resultaat
check
Je hebt een gedegen kennis van de voorschriften op een meer verdiept niveau.
check
Je begrijpt de meer samengestelde en complexe werking van het BBV en bent bekend met de actualiteiten inzake vernieuwing van het BBV.
check
Je bent in staat financiële vraagstukken te vertalen naar de juiste BBV-toepassing.
check
Je financiële beleidsadvisering en administratieve verslaglegging groeien in kwaliteit, juistheid en volledigheid.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina