Inleiding gemeentefinanciën en besluit begroting en verantwoording (BBV)
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
03-06-2024
2 dagen
Zwolle
€1.029,00
Andere data en locaties
De tweedaagse cursus Inleiding overheidsfinanciën en BBV (Besluit begroting en verantwoording) is samengesteld op het snijvlak van financieel beheer en beleid. Ben je nieuw in dienst bij een gemeente? Dan is deze cursus een must!
circles
Inleiding

In deze cursus staan we stil bij de overheidsfinanciën en de regels die erbij horen. Hoe komt de overheid aan haar middelen? Hoe wordt erover verantwoord? Welke regels van het BBV zijn van belang.

 

Al deze onderwerpen komen aan bod en worden toegelicht met  voorbeelden uit de praktijk.

circles
Doelgroep

Medewerkers afdelingen Administratie en financiën, medewerkers die behoefte hebben aan basiskennis of het opfrissen van de kennis met betrekking tot het comptabele stelsel en medewerkers die in welke vorm dan ook met (overheids)financiën te maken krijgen.

Programma
Gemeente- en provinciewet en BBV
 • Vindplaatsen regelgeving
 • Budgetrecht en financieel toezicht
 • BBV en Regeling informatie voor derden
 • Regeling informatie voor derden en verdelingsmatrix
 • Planning- en controlcyclus
 • Programmabegroting en verplichte paragrafen
Verantwoordingsstelsel, kostenverdeling en verantwoording van rente
 • Stelsel van lasten en baten
 • Soorten uitgaven
 • Kostenverdeling en comptabele verwerking
 • Verantwoording van rente
Inkomstenbronnen van de gemeente en fiscaliteit
 • Financiële verhouding Rijk, Gemeenten en provincies
 • Overige inkomstenbronnen
 • Terugvinden inkomstenbronnen in de eigen begroting
 • Comptabele verwerking specifieke uitkeringen
 • Omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds)
 • Vennootschapsbelasting.
Balans, reserves en voorzieningen, investeringen
 • Verschil balans en exploitatie
 • Samenstelling balans
 • Waarderingsgrondslagen
 • Reserves en voorzieningen
 • Investeringen en kapitaallasten
 • Comptabele verwerking mutaties reserves en voorzieningen.
Bijzonderheden

Zorg dat je jouw programmabegroting digitaal beschikbaar hebt of neem deze mee. Zodat je deze tijdens de cursus kunt raadplegen.

 

Deze cursus richt zich met name op medewerkers van mbo- en hbo-niveau die een functie (gaan) vervullen op het terrein van financieel beleid of beheer.

Resultaat
check
Na afloop van de cursus heb je inzicht in de financiële regelgeving en weet je hoe je deze in de dagelijkse praktijk toe kunt passen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina