Inleiding gemeentefinanciën en besluit begroting en verantwoording (BBV)
Eerstvolgende datum:
07-12-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
De tweedaagse cursus Inleiding gemeentefinanciën en BBV (Besluit begroting en verantwoording) is samengesteld op het snijvlak van financieel beheer en beleid. Hiermee krijg je niet alleen inzicht in de financiële regelgeving voor gemeenten en provincies, maar leer je ook hoe je deze in de dagelijkse praktijk toe kunt passen.
Doelgroep

Medewerkers:
- afdelingen Financiën, 
- dienst- of sectoradministraties,
- afdelingen Financieel toezicht bij provincies,
- die behoefte hebben aan basiskennis of een opfriscursus van het comptabele stelsel en
- medewerkers die in welke vorm dan ook met financiën te maken krijgen.

Programma
Gemeentewet en BBV
 • Vindplaatsen regelgeving
 • Budgetrecht en financieel toezicht
 • BBV en Regeling informatie voor derden
 • Regeling informatie voor derden en verdelingsmatrix
 • Planning- en controlcyclus
 • Programmabegroting en verplichte paragrafen
Verantwoordingsstelsel, kostenverdeling en verantwoording van rente
 • Stelsel van lasten en baten
 • Soorten uitgaven
 • Kostenverdeling en comptabele verwerking
 • Verantwoording van rente
Inkomstenbronnen van de gemeente en fiscaliteit
 • Financiële verhouding Rijk en Gemeenten
 • Overige inkomstenbronnen
 • Terugvinden inkomstenbronnen in de eigen begroting
 • Comptabele verwerking specifieke uitkeringen
 • Omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds)
 • Vennootschapsbelasting.
Balans, reserves en voorzieningen, investeringen
 • Verschil balans en exploitatie
 • Samenstelling balans
 • Waarderingsgrondslagen
 • Reserves en voorzieningen
 • Investeringen en kapitaallasten
 • Comptabele verwerking mutaties reserves en voorzieningen.
Voorkennis
Deze cursus richt zich met name op medewerkers van mbo- en hbo-niveau die een functie (gaan) vervullen op het terrein van financieel beleid of beheer.
Bijzonderheden
Zorg dat je jouw programmabegroting digitaal beschikbaar hebt of neem deze mee. Zodat je deze tijdens de cursus kunt raadplegen.
Resultaat
Na afloop van de cursus heb je inzicht in de financiële regelgeving voor gemeenten en provincies en weet je hoe je deze in de dagelijkse praktijk toe kunt passen.
Cursus
Docent
Guido Mertens
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst