Masterclass Rechtmatigheid in het Sociaal Domein
Eerstvolgende datum:
04-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Nog steeds onzekerheden in bestedingen pgb en zin (zorg in natura)? Na deze masterclass niet meer!
Inleiding
Inleiding

Gemeenten moeten naast de getrouwheid ook de rechtmatigheid van de uitgaven van de pgb-gelden en zorg in natura (zin) aantonen.
Met name dit aantonen van de geleverde prestatie blijft een flinke uitdaging. De gemeente zit in een afhankelijke positie als het gaat om deze prestatielevering.

Met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording in 2022 wordt het belang om de rechtmatigheid aan te kunnen tonen alleen maar groter.
Toch zijn gemeenten niet compleet afhankelijk en kunnen ze zelf het nodige doen om de rechtmatigheid van de kosten aan te tonen en de onzekerheden te verkleinen.

Doelgroep

Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren

Medewerkers planning & control

(Business)controllers

Inkoopcoördinatoren

Kwaliteitsmedewerkers sociaal domein

Programma

Er wordt, waar nodig en van toepassing, natuurlijk aandacht besteed aan het onderscheid tussen jeugdwet, Wmo en pgb-budgetten en we bieden naast het theoretisch kader ook de praktische handvatten om de rechtmatigheid te vergroten.

 

Aan de orde komt onder andere: 

  • hoe het proces verloopt binnen het sociaal domein

  • wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn binnen het proces

  • wat de eisen ten aanzien van de rechtmatigheid vanuit de accountantscontrole zijn 

  • wat de gemeente zelf kan doen om de rechtmatigheid vast te stellen en waarbij men afhankelijk is van zorgaanbieders

  • wat de best practices zijn.
Bijzonderheden

Deze Masterclass heeft een relatie met de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving van gemeenten en is daarmee ook een interessante aanvulling op ons aanbod over de rechtmatigheidsverantwoording. Hieronder lees je bij “Ook interessant voor jou” welke cursussen dit betreft. Wil je een complete opleiding op het gebied van Rechtmatigheid, dan is de Leergang Intern Auditor VIC geschikt.

Werkwijze
We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de slag en maken een vertaling van regelgeving naar de dagelijkse praktijk, waarbij casuïstiek en praktijkvoorbeelden een belangrijk onderdeel vormen.
Resultaat
Je bent in staat een controleprogramma op te stellen om de rechtmatigheid van de uitgaven vast te stellen.
Je bent in staat met de gepresenteerde aanpak de afhankelijkheid van controleverklaringen van zorgverleners te verkleinen.
Je hebt zicht op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het proces sociaal domein die belangrijk zijn om de rechtmatigheid van de kosten vast te stellen.
Je hebt inzicht in de processen van het sociaal domein.
Je kunt de bado-notitie t.b.v. de de onderbouwing van de pgb-lasten in de jaarrekening, toepassen
Je hebt inzicht in de eisen van het accountantsprotocol.
Cursus
Docent
Frank Bosma
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst