Masterclass Rechtmatigheid in het Sociaal Domein
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
16-04-2024
1 dag
Utrecht
€689,00
Andere data en locaties
Nog steeds onzekerheden in bestedingen pgb en zin (zorg in natura)? Na deze masterclass niet meer!
circles
Inleiding

Gemeenten moeten naast de getrouwheid ook de rechtmatigheid van de uitgaven van de pgb-gelden en zorg in natura (zin) aantonen.
Met name dit aantonen van de geleverde prestatie blijft een flinke uitdaging. De gemeente zit in een afhankelijke positie als het gaat om deze prestatielevering.

 

Met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording in 2023 wordt het belang om de rechtmatigheid aan te kunnen tonen alleen maar groter.
Toch zijn gemeenten niet compleet afhankelijk en kunnen ze zelf het nodige doen om de rechtmatigheid van de kosten aan te tonen en de onzekerheden te verkleinen.

circles
Doelgroep
  • Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren
  • Medewerkers planning & control
  • (Business)controllers
  • Inkoopcoördinatoren
  • Kwaliteitsmedewerkers sociaal domein
Programma

Er wordt, waar nodig en van toepassing, natuurlijk aandacht besteed aan het onderscheid tussen Jeugdwet, Wmo en pgb-budgetten en we bieden naast het theoretisch kader ook de praktische handvatten om de rechtmatigheid te vergroten.

Aan de orde komt onder andere: 
  • hoe het proces verloopt binnen het sociaal domein
  • wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn binnen het proces
  • wat de eisen ten aanzien van de rechtmatigheid vanuit de accountantscontrole zijn 
  • wat de gemeente zelf kan doen om de rechtmatigheid vast te stellen en waarbij men afhankelijk is van zorgaanbieders
  • wat de best practices zijn.
Bijzonderheden

Deze Masterclass heeft een relatie met de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving van gemeenten en is daarmee ook een interessante aanvulling op ons aanbod over de rechtmatigheidsverantwoording. Hieronder zie je welke cursussen dit betreft. Wil je een complete opleiding op het gebied van Rechtmatigheid, dan is de Leergang Intern Auditor VIC geschikt.

Resultaat
check
Je bent in staat een controleprogramma op te stellen om de rechtmatigheid van de uitgaven vast te stellen.
check
Je bent in staat met de gepresenteerde aanpak de afhankelijkheid van controleverklaringen van zorgverleners te verkleinen.
check
Je hebt zicht op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het proces sociaal domein die belangrijk zijn om de rechtmatigheid van de kosten vast te stellen.
check
Je hebt inzicht in de processen van het sociaal domein.
check
Je kunt de bado-notitie t.b.v. de de onderbouwing van de pgb-lasten in de jaarrekening toepassen.
check
Je hebt inzicht in de eisen van het accountantsprotocol.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina