Leergang Interne Auditor VIC
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
09-09-2024
6 dagen
Utrecht
€3.889,00
Andere data en locaties
Interne auditor wordt belangrijker. Na deze leergang ben je volledig opgeleid als intern publiek auditor.
circles
Inleiding

Vanaf het boekjaar 2023 moet het College van Burgemeesters en Wethouders respectievelijk dagelijks bestuur zelf vaststellen of zij financieel rechtmatig gehandeld heeft. Zij moet in de jaarrekening de conclusies via een rechtmatigheidsverklaring aan de gemeenteraad/ het algemeen bestuur rapporteren. De rechtmatigheidsverantwoording is integraal onderdeel van de jaarrekening en valt daarmee binnen de scope van de werkzaamheden van de externe accountant. De externe accountant toetst de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de interne beheersorganisatie. Om hieraan te kunnen voldoen  is actuele en gedegen kennis van de verbijzonderde interne controle nodig.

 

Deze leergang is bedoeld voor mensen die als intern auditor binnen gemeenschappelijke regelingen, gemeenten, provincies of waterschappen (gaan) werken. Enige kennis van processen en de verbijzonderde interne controle is handig maar niet noodzakelijk.

 

In 6 lesdagen gaan we niet alleen in op de rol en de opzet van de interne controle maar staan we ook stil bij meer specialistische onderwerpen. In de leergang wordt naast de theorie veel aandacht besteed aan de praktijk. Het geleerde wordt direct toegepast door opdrachten en oefeningen. Ook is er voldoende ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

circles
Doelgroep

Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren, zoals medewerkers Planning & Control, (assistent-)controllers en kwaliteitsmedewerkers.

Programma
Dag 1 - De auditfunctie en het proces
 • Bestaansrecht van de auditfunctie
 • De  positie van de auditfunctie in de organisatie
 • Begrippen en definities
 • Samenwerking met de accountant
 • Auditproces
  • Scope bepalen
  • Procesanalyse
  • Normen-toetsingskader
Dag 2 - De controle
 • Procesanalyse
 • Risicoanalyse
 • Uitvoeren auditwerkzaamheden
  • Organisatiegericht
  • Gegevensgericht
 • Fraude
Dag 3 - Rechtmatigheid Sociaal Domein
 • Het proces binnen het sociaal domein
  • Participatiewet
  • Wmo
  • Jeugdwet
 • Risicomanagement binnen het sociaal domein
 • Rechtmatigheid
 • Informatievoorziening
 • Besparingsmogelijkheden
Dag 4 - Vaardigheden
 • Adviseren
 • Verzamelen en geven van noodzakelijke informatie
 • Adviesstrategieën
 • Voorkeursstijl van adviseren
 • Omgaan met weerstand
 • Hoe zet je de ander op luisteren
 • Beïnvloeden en overtuigen
Dag 5 - Rechtmatigheid (EU) aanbesteding
 • Proces Europees aanbesteden
 • Normenkader-rechtmatigheid
 • Controleplan opzetten
 • Dossiercontrole
 • Spendanalyse
 • Rechtmatigheid issues
 • Rapporteren van bevindingen
Dag 6 - IT-audit
 • General IT-Controls (GITC) als onderdeel van de interne beheersorganisatie
 • Processtappen
 • Minimale norm GITC
 • IT-controls voor de audit

Uitkomsten audit evalueren en rapporteren

 

 • Evalueren van fouten: Afwijkingen en bevindingen
 • Dossiervorming
 • Uitkomsten van de audit delen

 

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Er is tijdens de leergang veel aandacht voor jou als deelnemer; met een actieve deelname is direct resultaat te bereiken met een meerwaarde voor jouw praktijk. Tijdens de training ga je aan de slag met een auditwerkplan en aan het eind van de training heb je deze ingevuld voor een eigen te auditen proces. Een onderdeel is het aspect vaardigheden.

Bijzonderheden

Je wordt opgeleid door ervaren docenten (RA accountants) die aan beide zijden van de controle hun ervaring hebben: in dienst van de overheid en in dienst bij een accountantsbureau. Het vaardigheidsdeel wordt verzorgd door trainers met jarenlange ervaring in het publieke domein. Verschillende blokken uit deze leergang zijn ook als afzonderlijke training te volgen.

 

Deze training is ook te volgen door deelnemers van organisaties die niet verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein. Zij kunnen tegen een gereduceerd tarief de training volgen met uitzondering van de derde trainingsdag. Dit heeft voor hen geen gevolgen voor de continuïteit van de training of voor het missen van lesstof.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina