Leergang 'Financiën voor lokale overheid'
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
01-03-2024
10 dagen
Utrecht
€5.199,00
Andere data en locaties
Leer alles over het werken in een financiële functie bij de overheid.
circles
Leergang Financiën bij de overheid

De manier van werken bij een gemeente, gemeenschappelijke regeling of provincie is anders dan in het bedrijfsleven. De besluitvorming is anders, wet- en regelgeving verschilt en ga zo maar door. Het is best een uitdaging om op een snelle manier de benodigde kennis te krijgen waardoor je een vliegende start kunt maken en direct van toegevoegde waarde kunt zijn in een gemeente, gemeenschappelijke regeling of provincie.

 

In de leergang ‘Overheidsfinanciën’ gaan we juist in op de bijzonderheden van de overheid. We gaan er vanuit dat je beschikt over voldoende algemene financiële kennis. Daar voegen we inhoudelijke kennis en vaardigheden die je bij een gemeente, GR of provincie nodig hebt, aan toe.

circles
Doelgroep

Medewerkers die net zijn gestart in een financiële functie bij de gemeente, gemeenschappelijke regeling of provincie.

Programma
Dag 1 - Introductie Overheidsfinanciën
 • Je leert hoe de gemeenschappelijke organisatie er uit ziet, wat ieders rol, taak en verantwoordelijkheid is. En hoe jij als financieel adviseur hierin past.
 • Je krijgt inzicht in het besluitvormingsproces en hoe die van invloed zijn op jouw dagelijkse werk.
 • We introduceren de planning & control-cyclus met bijbehorende financiële documenten en rapportages. 
Dag 2 en 3 - Kadernota
 • In de digitale leeromgeving heb je het doel van de kadernota geleerd en uit welke onderdelen deze bestaat. In deze lesdagen gaan we ons praktisch bezighouden met de kadernota.
 • We gaan aan de slag met investeringen, afschrijving, afschrijvingstermijnen en het verschil tussen dekking en financiering.
 • We leren je nieuw beleid te boordelen en van advies te voorzien.
 • Verder bereken je de kapitaallasten van investeringen en weet je aan het eind van deze lesdagen wat het financieel perspectief is.
Dag 4 en 5 - Begroting
 • Vanuit de kadernota gaan we naar de begroting. De opgestelde kadernota gebruiken we als input om de budgetten aan te passen.
 • We gaan in op vaste activa en de financiële vertaling van onderhoudsplannen.
 • We leren je actuele ontwikkelingen zo concreet mogelijk te vertalen naar de weerstandsparagraaf en vervolgens om de beschikbare weerstandscapaciteit te bepalen.
 • Vervolgens gaan we de begroting opstellen, welke informatie heb je daarvoor van wie nodig. Hoe ga je als financieel adviseur om met het spanningsveld tussen plannen en budgetten en hoe kom je tot een sluitende begroting?
Dag 6 - Btw en btw-compensatiefonds
 • Deze dag richten we ons helemaal op de regelgeving omtrent btw en het btw-compensatiefonds.
 • We kijken naar de bijzondere positie van gemeenten: welke btw-posities komen voor?
 • Btw ondernemerschap: wanneer is de gemeente ondernemen, wanneer niet en wat dit betekent dit?
 • Wat is het btw-compensatiefonds en hoe werkt het?
 • Compensabele en niet-compensabele btw
Dag 7 en 8 - Bestuursrapportage
 • Daarna zijn we in de p&c-cyclus aangekomen bij de besutursrapportage. In de digitale leeromgeving heb je geleerd over het doel, de betekenis en de opbouw van de bestuursrapportage.
 • In de trainingsdagen gaan we praktisch aan de slag met het voeren van een adviesgesprek met budgethouders, samenstelling van de bestuursrapportage en het schrijven van bestuurlijke teksten.
 • Natuurlijk kunnen onderwerpen als begrotingswijziging, verbijzonderde interne controle en rechtmatigheid hierin niet ontbreken.
Dag 9 en 10 - Jaarrekening
 • In deze trainingsdagen gaan we praktisch aan de slag met de jaarrekening.
 • We gaan in op het onderscheid tussen exploitatie en balans, tussen baten en opbrengsten, inkomsten vs. lasten, uitgaven en kosten. We leren je deze begrippen vanuit diverse concrete voorbeelden te plaatsen en te koppelen aan de exploitatie en balans.
 • Je gaat deze dag aan de hand van aangereikte informatie de jaarrekening opstellen.
 • Daarna gaan we in op de begrippen toevoegen en onttrekken reserves en vormen, verhogen en verlagen van voorzieningen.
 • Vervolgens gaan we ons verdiepen in de accountantscontrole, balansdossier en position paper.
 • We leren je denken in mogelijkheden en het verslag van de accountant positief kritisch door te nemen.

 

Kortom aan het eind van deze trainingsdagen kennen de financiële technieken, documenten en betrokken partijen geen geheimen meer voor jou! 

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

In de digitale leeromgeving ontmoet je tussen de lesdagen door je docent en mede-cursisten en kun je elkaar verder helpen. Hierin staat ook veel achtergrondinformatie en praktijk-werkopdrachten, waarmee je niet thuis, maar op je werk mee aan de slag moet. 

Bijzonderheden

De docenten die we voor deze leergang inzetten, werken allemaal in of voor een overheidsinstantie. Zij kennen de dagelijkse praktijk als geen ander, zij kunnen je dus helpen en ondersteunen met alle zaken waar je tegenaan loopt.  

De leergang wordt afgesloten met een praktijkopdracht.  

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
Download de brochure