Opleiding Chief Information Security Officer (CISO)
Eerstvolgende datum:
15-03-2022 / 6 dagen
Utrecht
€ 3.025,00
Een prestigieuze 6-daagse opleiding voor de (aankomend) CISO. Met ervaren docenten uit de praktijk, onder toezicht van een speciaal daarvoor ingestelde commissie. Inclusief afrondend examen.
Opleiding CISO
Opleiding CISO

Informatiebeveiliging binnen de overheid is belangrijk. We worden steeds afhankelijker van digitale informatievoorziening die veelal tijd- en plaatsonafhankelijk toegankelijk moet zijn. Ook allerlei wetgeving legt eisen op aan de informatiebeveiliging van gemeenten. Informatiebeveiliging is hiernaast ook afhankelijk van de mensen die er mee werken en goede communicatie. Wanneer de informatiebeveiliging niet goed is geregeld, dan is het management niet alleen verantwoordelijk maar ook aansprakelijk voor geleden schade. Reden te meer om een goed opgeleide CISO aan te stellen die de information security binnen de overheid goed beheert. 


 

De CISO is een op het vakgebied informatiebeveiliging deskundige functionaris die het complete spectrum aan informatiebeveiliging kan overzien en coördineren. Hiervoor heeft Segment een opleiding ontwikkeld. Deze Opleiding CISO brengt je op de hoogte van alle informatie en actuele kennis die je nodig hebt om de informatiebeveiliging op orde te hebben. Leidraad bij deze opleiding is het door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) opgestelde functieprofiel. Alle genoemde aspecten in het functieprofiel komen in deze opleiding aan bod.

De Segment Opleiding CISO wordt afgesloten met een examen. De inhoud van de opleiding, de eindtermen en het afsluitend examen staan onder toezicht van een onafhankelijke examencommissie waarvan de leden jarenlange ervaring hebben op dit gebied. Bij een voldoende resultaat ontvang je het CISO diploma. 

Doelgroep Opleiding CISO

Chief Information Security Officer (CISO's), Beveiligingsfunctionaris Reisdocumenten en Rijbewijzen, Beveiligingsbeheerder, Controller, Coördinator I&A, Informatiemanager en adviseur.

Programma Opleiding CISO
Dag 1 - Beveiliging en techniek
 • De functie CISO
 • Wat is informatiebeveiliging en wat is de noodzaak?
 • Met welke wet- en regelgeving hebben we te maken?
 • Wat is cybercrime, wat zijn de trends, moet ik me daar echt zorgen over maken en hoeveel dan?
 • Technische infrastructuur
 • Wat is de invloed van nieuwe ontwikkelingen zoals Cloud en BYOD op informatiebeveiliging? En de invloed van informatiebeveiliging op (de invoering van) nieuwe ontwikkelingen
 • Informatiebeveiliging in ketensamenwerking / decentralisaties
 • Mobile Device Management
Dag 2 - Houding en gedrag
 • Zelfanalyse op het gebied van beïnvloedingsvaardigheden
 • Inzicht verkrijgen hoe om te gaan met lastige lieden
 • Inzicht verkrijgen in de eigen overtuigingskracht en de technieken om deze te verbeteren
 • De theorie over de beïnvloedingsstrategie van Cialdini
 • De psychologie van de overtuigingskracht
 • Het effectief inzetten van de beïnvloedingswapens en overtuigingstechnieken.
Dag 3 - Beveiliging en techniek
 • Principes van informatieveiligheid
 • Architectuur aanpak informatiebeveiliging (NORA)
 • Dataclassificatie
 • Governance Risk en Compliance (GRC)
 • Information Security Management System (ISMS)
 • Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in relatie tot het ISMS
 • Beveiligingsincidenten afhandelen
 • Business Continuity Management (BCM)
 • Bewustwording, houding en gedrag. Hoe beïnvloed ik ze?
Dag 4 - Planning en control
 • Planning-en-controlcyclus
 • Budgettering
 • Bedrijfsvoeringsaspecten van de gemeente
 • Advisering en rapportage aan management en bestuur
 • Projectmatig werken
Dag 5 - Beveiliging en techniek
 • Risicoanalyse of baseline benadering
 • BIO
 • ISO 27001/27002
 • Rol Nationaal Cyber Security Centrum en IBD KING
 • Gap en baselineanalyse
 • Privacy impact analyse
 • Organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Technische beveiligingsmaatregelen
 • Beveiligingstechnieken
 • Auditing/auditors? ‘Friend or foe’
 • Zelfevaluatie, certificering en audits
 • Beveiligingsincidenten afhandelen, hoe doe ik dat?
 • Projectmatig werken, Prince2.
Dag 6 - Terugkomdag en examen
 • Opgedane ervaring
 • Incidents Anonymous, bespreken van door cursisten aangedragen informatiebeveiligingsincidenten. Zijn er andere oplossingen/maatregelen? Wat had anders of beter gekund? Leerpunten.
 • Eventueel keuzeonderwerp dat cursisten hebben aangedragen
 • Gezamenlijk oplossen praktijkproblemen
 • Toepassen ISMS
 • Evaluatie
 • Examen
Werkwijze
Je gaat in op praktijkvragen en er is veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. De nadruk ligt tijdens de opleiding op veel zelf oefenen, ondersteund door korte blokjes informatie. We besteden ook aandacht aan overtuigingsvaardigheden. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Als je het examen positief afsluit dan ontvang je het CISO-diploma.
Na afloop
Je voldoet, na afloop van de zesdaagse opleiding, ruimschoots aan het door de IBD van KING opgestelde functieprofiel voor de CISO.
Bijscholing
Wij organiseren ook diverse bijscholingen voor CISO's.
Resultaat Opleiding CISO
Inzicht in de relatie tussen bestuurs-/bedrijfskunde en informatiemanagement
Kennis van de actuele stand van zaken en mogelijkheden van ICT (besturingssystemen, netwerken, standaarden, ontwikkel- en beheermethoden)
Kennis en inzicht op het gebied van informatiebeveiliging en risicoanalyse methoden
Kennis en inzicht van de BIO, de ISO 27001/27002 en de rol van de CISO
Kennis en inzicht van specialistische beveiligingstechnieken
Kennis van adviseren en organisatiekunde
Kennis en inzicht op het gebied van gemeentelijke dienstverlening
Kennis van de technische infrastructuur samen met de business inschatting van de kwetsbaarheid
Kennis van projectmatig werken en projectmanagement.
Cursus
Docent
Ronald Driehuis
Docent
Hub Gerats
Docent
Rob van Meurs
Docent
Jeroen Rieswijk
Contact
Ronald Ducaneaux
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur.
Wachtlijst