Wat moet ik weten van informatietechnologie: speciaal voor iedereen!
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
21-10-2024
1 dag
Amersfoort
€749,00
Andere data en locaties
Bij het (laten) implementeren van informatiebeveiligingsmaatregelen is technische kennis op hoofdlijnen onontbeerlijk, ook voor CISO’s. In deze cybersecurity cursus krijg je kennis over technische maatregelen om risico’s te mitigeren.
circles
Inleiding

Je wordt iedere dag om de oren geslagen met technische termen. De ene term spreekt je meer aan dan de andere. Dat mag je niet afleiden van je doel verantwoordelijkheid te nemen voor “veiligheid van de informatie”. Daarom is het goed op hoofdlijnen bekend te zijn met de techniek achter informatiemanagement. De juiste vragen stellen aan specialisten is daarbij een kunst! 

 
Doel van deze cursus is om vanuit verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid: 
•  De juiste vragen te kunnen stellen aan specialisten en leveranciers 
•  Op hoofdlijnen bekend te raken met vakjargon afkortingen; zoals anomaly based IDS, stateful firewall, DMZ, virtualisatie, SIEM, SOC, RAID10, clustering, RBAC, PKI, AES versus RSA, SSL versus TLS, WEP versus WPA etc. handvatten te krijgen aan de hand van ‘Patronen Informatiebeveiliging’ van het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB). 
•  Je leert meerdere technische maatregelen vanuit verschillende invalshoeken kennen. De cursus eindigt met de relatie tussen de technische maatregelen en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

circles
Doelgroep

Allen die verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van gegevens. Dus alle beleidsadviseurs en managers van vakafdelingen en medewerkers die zich bezighouden met informatiebeleid en -veiligheid. Hier vallen ook ciso’s, fg’s en functioneel beheerders onder en tenslotte (aankomende) security medewerkers. 

Programma
Inleiding
 • Patronen van informatiebeveiliging
 • De architectuur achter de aanpak van informatiebeveiliging (NORA)
 • Preventieve, detectieve en correctieve (technische) maatregelen
Beschouwingsmodellen
 • Het it-landschap en zonering
 • Cliënt 
 • Server en server virtualisatie
 • Netwerken en draadloze netwerken
 • Printer
 • Technische maatregelen per functieblok
Patronen
 • Koppelvlakken
 • Logische toegang
 • Encryptie
 • Logging, monitoring en continuïteit
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid
 • Relatie patronen met ISO 27002
 • Operationele producten van de baseline
Toekomstige ontwikkelingen
 • Blockchain
 • Quantum Computing
 • Generatieve AI
Resultaat
check
Je bent een goede gesprekspartner voor (technische) leveranciers en IT-specialisten, zowel binnen als buiten de organisatie.
check
Je raakt goed bekend met het vakjargon en dus de technische aspecten zodat je meer bewust verantwoordelijkheid kunt nemen voor de veiligheid van informatie.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina