Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Trainingen 'Wvggz'

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan treedt de Wvggz in werking, de Wet verplichte GGZ. Samen met onze partner A&O groep ontwikkelden we 3 trainingen over de nieuwe Wet verplichte GGZ.

 

Het aanbod van onze trainingen Wvggz:

 1.  ‘Wet verplichte GGZ’ in vogelvlucht
 2.  Horen onder de crisismaatregel 
 3.  Horen in het verkennend onderzoek
‘Wet verplichte GGZ’ in vogelvlucht
Horen onder de crisismaatregel
‘Wet verplichte GGZ’ in vogelvlucht

In de workshop ‘Wet verplichte GGZ’ in vogelvlucht leren deelnemers:

 • wat de wet inhoudt
 • welke nieuwe taken en aandachtspunten de wet met zich meebrengt voor de gemeente.

Doelgroep: college van B&W en adviseurs OVV

Duur: 2 uur

 

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz) is de ‘hoorplicht’ van de gemeente. In de acute situatie van een crisismaatregel hoort de Burgemeester de betrokkene voor hij ‘de last’ tot verplichte zorg afgeeft en in de minder acute situatie van de Zorgmaatregel doet de gemeente een verkennend onderzoek. Beide situaties vragen om een heldere hoorstrategie (op basis van welke argumenten moet ik beslissen en hoe zorg ik dat ik die informatie boven tafel krijg) en goede hoortechnieken.

In de training betrekken we jullie adviseur OOV voor de presentatie van Khonraad, het systeem waarin ketenpartners informatie uitwisselen over verplichte zorg.

Horen onder de crisismaatregel

In de training 'Horen onder de crisismaatregel' leren Burgemeester en wethouders (of de interne collega’s - OOV of Sociaal Domein – bij wie ze deze taak hebben belegd):

 • een hoorgesprek in een crisisproces onder Wvggz zo te structureren dat het doel (weloverwogen beslissing) gehaald wordt
 • een hoorplan te maken dat past bij dit ‘horen onder de crisismaatregel’
 • hoortechnieken waarmee ze de regie kunt houden in het horen van emotionele of verwarde mensen.

Doelgroep: college van B&W en adviseurs OVV (B&W kunnen deze taak intern elders beleggen)

Duur: 2 à 3 uur

In de training betrekken we jullie adviseur OOV voor de presentatie van Khonraad, het systeem waarin ketenpartners informatie uitwisselen over verplichte zorg.

 

Lees ook het artikel van onze docent Hans Koning over horen in de crisismaatregel op Linkedin

Horen in het verkennend onderzoek
Horen in het verkennend onderzoek

De training 'Horen in het verkennend onderzoek' is bedoeld voor de medewerkers die in enkele korte, (deels telefonische) gesprekken ‘ernstig nadeel’ moeten vaststellen en zich een oordeel moeten vormen of verplichte zorg noodzakelijk is en welke zorg dat zou moeten zijn. Ze ‘horen’ de betrokkene, zijn of haar naasten en de melder en stemmen deze informatie af met zorg-specialisten. In de training leren ze:

 • hoorgesprekken in een verkennend onderzoek onder Wvggz zo te structureren dat het doel (advies over verplichte zorg) gehaald wordt
 • een hoorplan te maken dat past bij dit ‘horen in een verkennend onderzoek’
 • hoortechnieken waarmee ze de regie kunt houden in het horen van emotionele of verwarde mensen.
 • een bondige rapportage schrijven die voldoet aan de gestelde richtlijnen

Doelgroep: medewerkers met ggz deskundigheid

Duur: 1 dag