Leerplatform voor stembureauleden

De Tweede Kamerverkiezingen komen er aan. Door de coronacrisis zijn er veel vragen rondom het verkiezingsproces. Hoe gaan we om met allerhande door Covid-19 opgeworpen beperkingen? Welke maatregelen dienen we te nemen? Hoe zorgen we dat alle betrokkenen die op de verkiezingsvloer staan de juiste informatie krijgen? Voor stembureauleden is het belangrijk dat zij over de juiste, actuele informatie beschikken om de aanstaande verkiezingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom heeft Segment een online Leerplatform voor Stembureauleden ontwikkeld, waar diverse verkiezingsexperts aan hebben bijgedragen. 

 

Aan het woord komen Melle Bakker, voormalig secretaris-directeur van de Kiesraad, Arjen Kroes, jurist en stembureauvoorzitter en Rien Luijkx, hoofd Publiekszaken in Veldhoven. Samen hebben zij hun expertise gebundeld en zo het online leerplatform vorm gegeven. Zij geven antwoord op onze vragen over hun expertise en wat hen zo aantrekt bij (het organiseren van) verkiezingen. 

 

  Melle Bakker

 

Wat maakt jou een verkiezingsexpert?
"Als secretaris-directeur van de Kiesraad heb ik mij van 2010 tot en met 2019 fulltime met verkiezingen beziggehouden. Dan mag je jezelf, denk ik, wel verkiezingsexpert noemen. Eigenlijk gaat mijn eerste kennismaking met verkiezingen en het werk van de Kiesraad terug tot de jaren ’80. Ik heb toen onder andere meegewerkt aan de algehele herziening van de Kieswet in 1989. Daarna ben ik andere dingen gaan doen, maar mijn liefde voor kiesrecht en verkiezingen is altijd gebleven. Zo ben ik stembureaulid geweest en ook een tijd lid van het hoofdstembureau van de kieskring Leiden. Inmiddels ben ik met pensioen, maar als docent kiesrecht en verkiezingen bij Segment en als plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau Amsterdam ga ik mij ook bij de Tweede Kamerverkiezing van maart weer actief inzetten voor een goed en zorgvuldig verloop van ons verkiezingsproces."

 

Wat trekt jou zo aan verkiezingen en het organiseren ervan?
"Het verkiezingsproces ligt aan de basis van ons democratisch staatsbestel. Het belang van een goede organisatie van verkiezingen door de gemeenten en een goede uitvoering door stembureaus, hoofdstembureaus en centraal stembureaus is daarmee evident. Als staatsrechtjurist heb ik het altijd eervol gevonden om daaraan een bijdrage te mogen leveren. Niet alleen eervol, maar ook heeft het mij altijd veel voldoening gegeven om politieke partijen en vooral gemeente-ambtenaren te adviseren en bij te staan in het vele verkiezingswerk, dat zij er altijd maar weer even bij moeten doen naast hun reguliere werk."

 

Heb je nog tips en trucs voor stembureauleden?
"Tips en trucs voor stembureauleden? Check-check en dubbelcheck! En verder? Wees vooral vriendelijk en behulpzaam. En als aan het eind van de lange dag blijkt dat het getelde aantal opgekomen kiezers niet overeenkomt met het aantal stembiljetten in de stembus, maak die tellingen dan niet kloppend! Probeer voor het verschil een verklaring te vinden en noteer dat in het proces-verbaal."

 

  Arjen Kroes

 

Wat maakt jou een verkiezingsexpert? 
"Ik ben van oorsprong jurist met grote interesse in de democratie en de verkiezingen. Al vele jaren ben ik present op het stembureau in de gemeente Rotterdam, eerst als lid maar nu al jaren als voorzitter."

 

Wat trekt jou zo aan verkiezingen en het organiseren ervan?
"Het mooiste van de verkiezingen vind ik dat je met een aantal personen die je niet kent toch heel snel een team vormt op het stembureau en samen probeert alle regels na te leven en klantvriendelijk bent. En elke keer is het weer verrassend welke uitzonderlijke situatie je gaat meemaken en hoe je dat hoort op te lossen. Die uitzonderlijke situatie kom je altijd wel tegen,zoals bijvoorbeeld iemand die met haar analfabete moeder het stemhokje in wil of iemand met een bijzonder identiteitsdocument. Het leerplatform behandelt de belangrijkste meestvoorkomende zaken maar heeft ook oog voor de uitzonderingen omdat je er altijd wel een paar tegenkomt."


Heb je nog tips en trucs voor de projectleiders die belast zijn met het organiseren van verkiezingen?
"Stembureauvoorzitters wil ik adviseren om in de minuten voorafgaand aan de start een goed team te smeden en goed de taken te verdelen. En om plezier te hebben want het is gewoon leuk om te doen."

 

  Rien Luijkx

 

Wat maakt jou een verkiezingsexpert? 
"Ik ben ruim 40 jaar geleden voor het eerst betrokken geweest bij verkiezingen. Ik begon als telhulp op een stembureau, daarna ben ik via mijn werk op Burgerzaken ruim 35 jaar verantwoordelijk geweest voor het organiseren van verkiezingen. Alle facetten van de organisatie tot het bekendmaken van de uitslag heb ik voorbij zien komen en ook gedaan. Ik heb de nodige opleidingen gevolgd om mij alle ins en outs rondom Verkiezingen eigen te maken. Mijn kennis en ervaring deel ik ruim 15 jaar als docent."

Wat trekt jou zo aan verkiezingen en het organiseren ervan?

"Het leuke van Verkiezingen is het regelen en organiseren van allerlei uiteenlopende processen. De juiste mensen op de juiste plek om je heen verzamelen. Je kunt echt een bijdrage leveren aan het democratische proces in Nederland."

 

Heb je nog tips en trucs voor de projectleiders die belast zijn met het organiseren van verkiezingen?

"Zorg in ieder geval dat je op tijd begint en enthousiaste mensen om je heen verzameld. Gedwongen team-leden werken eerder tegen dan dat je er profijt van hebt. Zorg voor goed overleg met alle betrokkenen zoals de burgemeester, de griffier, het communicatie-team etc."

Leerplatform voor Stembureauleden