Fysieke cursussen best beoordeeld
26 oktober 2022
De coronacrisis heeft een blijvend effect op onderwijs. Binnenlands Bestuur publiceerde onlangs een artikel waarin verschillende opleiders aangeven dat zij sinds maart 2020 steeds meer online les geven. Ook scholen en universiteiten geven aan steeds vaker les te geven via een digitale verbinding. Leren op afstand is sinds maart 2020 geen toekomstvisie meer, maar realiteit.

Segment is daarin geen uitzondering. De opleider heeft tijdens die eerste coronadagen versneld de overgang naar online leren gemaakt. Fysiek onderwijs werd in die eerste dagen, weken en maanden van de crisis aan banden gelegd. De omslag vergde nogal wat van de organisatie, maar ook van de docenten en cursisten. Zij waren het online lessen geen van allen gewend.

 

Gelukkig kregen onze docenten hulp van onze onderwijskundige bij Segment, Marike Grond. Zij nam de docenten mee in de online vernieuwingsslag en zorgde voor aantrekkelijke online leervormen. Ook cursisten kregen extra hulp als ze dat nodig hadden, bijvoorbeeld omdat zij de digitale leeromgeving niet konden bereiken of andere ict problemen hadden.

 

Ondanks de opstartproblemen bleven de evaluaties van deelnemers positief, met een gemiddelde van ruim een acht. Ook extern onderzoek van keuringsinstantie CEDEO bevestigde deze positieve waardering van cursisten.

 

CEDEO cijfers
Volgens het meest recente CEDEO onderzoek scoorde Segment in 2021 de hoogste cijfers klanttevredenheid ooit: maar liefst 98,7% klanttevredenheid bij in huis en 97,5% tevredenheid in de open inschrijving. En dat terwijl in die periode vrijwel alle cursussen en trainingen virtueel gegeven werden. Over het virtuele deel waren de geïnterviewden enthousiast. ‘Het online gebeuren is perfect georganiseerd’ en ‘Ze hebben veel moeten verplaatsen in verband met corona, maar dat hebben ze goed opgepakt’ zijn enkele quotes uit het onderzoek. Segment directeur Nico van Dijk toonde zich tevreden met de uitslag. "Deze hoge waardering is een compliment aan onze organisatie en daarbinnen aan onze docenten. Wat helemaal mooi is aan de hoge waardering die we nu hebben, is dat we dit resultaat behalen na bijna alle cursussen virtueel te hebben verzorgd."

 

Fysieke lessen populair
Inmiddels mogen fysieke cursussen en opleidingen al weer enkele maanden doorgang vinden. En wat blijkt uit de cijfers? De evaluaties die Segment uitvoert na elke uitgevoerde cursus geven aan dat cursisten nog positiever zijn geworden over het fysieke onderwijs bij Segment. Cijfers laten een gestage groei zien met september 2022 als voorlopig hoogtepunt: een gemiddelde cijfer van negen! Cursisten, maar ook docenten, geven in de evaluaties aan erg blij te zijn dat de fysieke cursussen weer doorgang vinden, dat ze het menselijke contact erg waarderen en het fijn vinden om weer de deur uit te mogen. En zo blijkt maar weer eens dat we met zijn allen toch sociale dieren zijn die behoefte hebben aan echt contact.

 

Toekomst
De cijfers geven dus aan dat Segment bij zowel online als offline lesvormen goed scoort, maar dat het menselijke contact bij de fysieke cursussen toch altijd weer extra gewaardeerd wordt. We hebben helaas niet zelf in de hand wat de toekomst op dit gebied brengt, maar of het nu online of fysiek onderwijs gaat worden, er is geen glazen bol voor nodig om nu al veilig te kunnen beweren dat Segment er sowieso klaar voor is!