Uitvoeringskracht voor de woningbouwopgave
19 oktober 2022
De woningbouwopgave is gigantisch terwijl woningen steeds lastiger realiseerbaar zijn. In een notendop is dat de grootste uitdaging van gemeenten voor gebiedsontwikkeling, maar het is zeker niet de enige.

Segment biedt de leergang “Adviseur integrale gebiedsontwikkeling” om alle uitdagingen in beeld te krijgen en aan te pakken. Ruud Schouwaert, kerndocent van de leergang, licht toe. Ruud Schouwaert is gepokt en gemazeld als het gaat om gebiedsontwikkeling. Hij werkt deels voor de gemeente Barneveld als directeur ruimtelijke ontwikkeling en deels als zelfstandig jurist grondzaken. Schouwaert heeft gebiedsontwikkeling de voorbije jaren steeds complexer zien worden. ‘Er is een vooroorlogs tekort aan woningen. Tot 2030 moeten er een miljoen woningen bij komen, een gigantisch aantal. Ruimtegebrek, stikstof, stijgende bouwkosten, klimaatneutraal en natuurinclusief bouwen en een tekort aan vakmensen maken die opgave enorm complex. En dan moet de Omgevingswet, die het beleid nu al aardig op de schop heeft gegooid, nog van kracht worden. Al deze uitdagingen maken het nodig om integraal naar gebiedsontwikkeling te kijken, vandaar de leergang.’

 

Praktische insteek
Hoe lastig de klus is, verschilt per gemeente ‘maar alle gemeenten moeten aan de bak, of ze nu 20 of 2000 woningen moeten realiseren’. De leergang brengt het gehele gemeentelijke palet aan keuzes en dilemma’s in beeld, met een heel sterke praktische insteek. ‘We bekijken gebiedsontwikkeling integraal maar gaan ook de diepte in. De hele leergang is gestoeld op de systematiek van de Omgevingswet. We geven cursisten tools die ze in hun dagelijks werk kunnen toepassen. Daarom begint en eindigt de leergang met de behoefte van de individuele cursist, waarbij we gebruikmaken van herkenbare cases, aangedragen door de deelnemers zelf of door ons als docententeam.’

 

Uitvoeringsvraagstukken
Schouwaert geeft een voorbeeld. ‘Stel je wilt een verouderd bedrijventerrein herstructureren en op het terrein 200 appartementen bouwen. Hoe pak je dat aan van A tot Z? Van het verwerven van de grond, via de ruimtelijke planvorming en het organiseren van participatie tot aan de uiteindelijke realisatie. We behandelen stap voor stap in zes dagdelen het hele proces. Daarbij focussen we dus sterk op de praktische uitvoeringsvraagstukken die voorbijkomen, met oog voor verschillende situaties en scenario’s; binnenstedelijk bouwen kent bijvoorbeeld andere uitdagingen dan bouwen buiten de bebouwde kom.’

 

Handvatten
‘De groepen zijn klein, maximaal 12 tot 15 mensen. De cursus staat open voor iedereen, die met het onderwerp te maken hebben. Dat kunnen bestuurders zijn, maar in hoofdzaak zijn het de praktijkmensen die de uitvoeringskracht moeten hebben om al die geplande woningen te realiseren. We concentreren ons op hun vragen en hun dilemma’s en geven handvatten om resultaten te boeken. Daarbij leren cursisten net zo zeer van elkaar als van de docenten.’ De zes dagdelen volgen elkaar snel op, met tussenpozen van maximaal twee weken. Ze vergen weinig voorbereiding in de vorm van zelfstudie. ‘Wat uniek is, is dat we elke deelnemer een afsluitende sessie bieden. Daarin kan hij met concrete individuele vragen terecht bij het hele docententeam. Zo garanderen we dat de deelnemer de praktische tools in handen heeft om zijn specifieke complexe opgave waar te maken.’

 

Leergang adviseur integrale gebiedsontwikkeling