Specialistische leerlijn: specifieke onderwijsbehoeften
01 juni 2021
Voor onderwijzend en ondersteunend personeel biedt Segment vanaf aankomend schooljaar de Specialistische leerlijn: specifieke onderwijsbehoeften.

De leerlijn is gericht op passend onderwijs en bestaat uit tien modules die elk 3 uur duren. Vanaf september tot en met juni volg je elke maand één module. De modules die aan bod komen zijn:

 

1.    Autismespectrumstoornis

2.    Aandachtstekortstoornissen (ADHD)

3.    Gedragsstoornissen (ODD-CD)

4.    Angst- en stemmingsstoornissen

5.    Hechtingsstoornissen

6.    Licht verstandelijke beperkingen (LVB)

7.    School en (v)echtscheiding

8.    Ontwikkelperspectief (OPP) voor leerlingen (met een stoornis)

9.    Passend onderwijs – Wet-en regelgeving

10.  Passend onderwijs - Jeugdhulp

 

Kijk hier voor de volledige Specialistische leerlijn: specifieke onderwijsbehoeften. Mocht u interesse hebben in een inhuis traject dan kunnen de lessen ook fysiek gegeven worden.