Leerlijn Specialist specifieke onderwijsbehoeften
01 juni 2021
Voor onderwijzend en ondersteunend personeel biedt Segment vanaf aankomend schooljaar de Specialistische leerlijn: specifieke onderwijsbehoeften.

De leerlijn is gericht op passend onderwijs en bestaat uit tien modules die elk 2,5 uur duren. Vanaf september tot en met juni volg je elke maand één module. De modules die aan bod komen zijn:

 

1.    Autismespectrumstoornis

2.    Aandachtstekortstoornissen (ADHD)

3.    Gedragsstoornissen (ODD-CD)

4.    Angst- en stemmingsstoornissen

5.    Hechtingsstoornissen

6.    Licht verstandelijke beperkingen (LVB)

7.    School en (v)echtscheiding

8.    Ontwikkelperspectief (OPP) voor leerlingen (met een stoornis)

9.    Passend onderwijs – Wet-en regelgeving

10.  Passend onderwijs - Jeugdhulp

 

Kijk hier voor de volledige Specialistische leerlijn: specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerling is ontwikkeld voor virtuele lessen. Mocht u interesse hebben in een inhuis traject dan kunnen de lessen ook fysiek gegeven worden.