Doe de rechtmatigheidsscan!
28.02.2020
In 2021 is het zover. Vanaf dan zal het college in plaats van de accountant wettelijk verplicht zijn om een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Is jouw gemeente daar klaar voor? De rechtmatigheidsscan geeft inzicht in wat je al wel en niet op orde hebt. Maak vrijblijvend deze scan!
Wat verandert er?

Jaarlijks controleert de extern accountant, in opdracht van de gemeenteraad, de jaarrekening die het college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld. De accountant toetst de rekening op zowel de getrouwheid (klopt het cijfermatig?) als ook op de rechtmatigheid (heeft de gemeente gehandeld volgens wet- en regelgeving?). Vanaf boekjaar 2021 gaat dit veranderen. Het college wordt dan wettelijk verplicht om zelf een oordeel te geven over de rechtmatigheid. Door middel van een rechtmatigheidsverklaring geeft het college aan de gemeenteraad aan of ze wel of niet rechtmatig gehandeld hebben. Het college moet door de organisatie gefaciliteerd worden om tot deze verklaring te komen. Dit heeft grote impact op de organisatie, het college, de gemeenteraad en de accountant. De nieuwe wet is niet alleen een instrumentele verandering maar ook heeft deze wetswijziging een belangrijke cultuurcomponent. Niet alleen de VIC-er of auditor zal betrokken zijn, maar de rechtmatigheidsverantwoording wordt een gedragen verantwoordelijkheid van alle managers en procesverantwoordelijken. 

 

Wat kunnen gemeenten doen?

Een gedegen voorbereiding is van belang. Het is noodzakelijk om hier vroeg mee te beginnen, om in 2021 niet voor onaangename verrassingen te staan. Segment en Hofmeier hebben gezamenlijk een rechtmatigheidsscan ontwikkeld die inzicht geeft in de mate waarin jouw gemeente klaar is voor nieuwe werkwijze omtrent de rechtmatigheidsverklaring en -verantwoording. Waar zijn de zaken al op orde en waar behoeven ze nog aandacht? Met de rechtmatigheidsscan krijg je inzicht in de te nemen stappen. 

De gratis scan bevat vragen uit een zevental hoofdgroepen: strategievorming, het draagvlak in de organisatie, de huidige kwaliteit van de processen, de controlemaatregelen, auditing en niet te vergeten de risico’s. Na afloop van de scan ontvang je een uitgebreid rapport en advies over de te nemen vervolgstappen. 

Mocht er behoefte zijn aan begeleiding of scholing omtrent de rechtmatigheidsverantwoording dan kunnen Segment en Hofmeier ondersteuning bieden. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op www.rechtmatigheidsscan.nl of bel naar 033 - 434 50 80. Klik hier voor het Segment cursusaanbod op het gebied van rechtmatigheid.  

 

 

Segment opnieuw Cedeo-erkend!
Segment is voor de komende twee jaar weer Cedeo-erkend!