Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Modulair pakket Subsidies

Segment biedt een modulair pakket subsidiecursussen aan, te weten:

 

- De basis van subsidieverstrekking (2 dagen)
- Herbezinning op subsidiebeleid; de juridische aspecten! (1 dag)
- Subsidie en staatssteun (1 dag)

Deze cursussen kunnen ook afzonderlijk wordt gevolgd.

 

Module: De basis van subsidieverstrekking

 

Deze basiscursus legt een stevige basis voor de juridische, procesmatige, inhoudelijke en vaardigheidsaspecten van subsidieverstrekking.
Doelgroep: medewerkers subsidieverstrekking en anderen die betrokken zijn bij subsidieverstrekking. De cursus is geschikt voor zowel starters als gevorderden.

 

Module: Herbezinning op subsidiebeleid: de juridisch aspecten!

 

Deze cursus biedt een korte samenvatting van de elementen die in de basiscursus aan de orde zijn gekomen om vervolgens dieper in te gaan op de juridische implicaties van het verminderen, herschikken of helemaal stopzetten van subsidies. Ook de keuze tussen subsidiëring en inkoop/contracteren komt aan de orde.
Doelgroep: medewerkers die zich beleidsinhoudelijk met subsidieverstrekking bezig houden en anderen die betrokken zijn bij subsidieverstrekking.

 

Module: Subsidie en staatssteun

 

Deze cursus behandelt de gevolgen van de staatssteunwetgeving en –jurisprudentie voor het gemeentelijk subsidiebeleid. Hoe kunnen subsidies ‘staatssteunproof’ worden gemaakt?
Doelgroep: medewerkers die zich beleidsinhoudelijk met subsidieverstrekking bezig houden en anderen die betrokken zijn bij subsidieverstrekking.

Klik hier voor de cursukalender Subsidies.