Leidt op
Adviseert
INSPIREERT

Leren bij Segment

 

Segment wil het functioneren van gemeenten, overheden en andere organisaties verbeteren; daarbij kijken we altijd naar de actualiteit en sluiten we aan bij de veranderingen in zowel de samenleving als in het (gemeentelijk) beleid. 

Leren bij Segment heeft daarom toegevoegde waarde voor de individuele medewerker én de organisatie!

 

Het rendement van leren bij Segment:

 • het vakmanschap van individuele medewerkers verbetert (zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling)
 • het presteren van gemeenten verbetert.
Onze effectieve leermethoden zorgen voor hoge cijfers en slagingspercentages.
Nico van Dijk | Directeur

De werkomgeving is bij ons uitgangspunt voor leren. Leren gebeurt dus altijd praktijkgericht. Waar het mogelijk en/of zinvol is, integreren we het leren in de dagelijkse context en praktijk. De herkenbaarheid van het werk is namelijk van groot belang voor het leerresultaat. Leren is ook gebaat bij een context die zo dicht mogelijk bij de werkcontext ligt, 

 

Want de werkpraktijk is de krachtigste leeromgeving

Individueel leren
Organisatieleren
Individueel leren
 • Wij brengen mensen kennis, vaardigheden, houding en gedrag bij die kenmerkend zijn voor het vakmanschap van een medewerker bij een gemeente
 • Wij zorgen ervoor dat mensen niet alleen iets leren, maar het ook toepassen
 • Wij zorgen ervoor dat mensen bekwaam worden, d.w.z. een combinatie van kennis, vaardigheden, houding en gedrag verwerven die nodig is om adequaat te handelen in een kenmerkende praktijksituatie

Om tot de inhoud van de cursussen en trainingen voor individueel leren te komen stellen we de volgende vragen:

 • waarin willen we dat mensen beter worden?
 • wat zien we de mensen straks doen in het werk?
 • waarin kunnen we zien dat hun acties echt succesvol zijn?
Organisatieleren
 • Wij organiseren kennisuitwisseling en kenniscreatie (leren als middel om de organisatie te helpen veranderen)
 • Wij laten mensen leren van en met elkaar
 • Wij zorgen ervoor dat de medewerkers voor urgente vraagstukken met innovatieve oplossingen komen
 • Tijdens het leertraject een nieuwe werksituatie met elkaar vormgeven of een  bestaande werksituatie verbeteren
 • Wij zorgen dat onze leeractiviteiten impact hebben, dwz bijdragen aan organisatieresultaten
 • Om tot de inrichting van dergelijke leeractiviteiten te komen stellen we van te voren de volgende vraag: tot welke organisatieresultaten moet deze leerinterventie leiden?