Leidt op
Adviseert
INSPIREERT

Leren bij Segment

 

Segment wil het functioneren van gemeenten, overheden en andere organisaties verbeteren; daarbij kijken we altijd naar de actualiteit en sluiten we aan bij de veranderingen in zowel de samenleving als in het (gemeentelijk) beleid. 

Leren bij Segment heeft daarom toegevoegde waarde voor de individuele medewerker én de organisatie!

 

Het rendement van leren bij Segment:

 • het vakmanschap van individuele medewerkers verbetert (zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling)
 • het presteren van gemeenten verbetert.
Onze effectieve leermethoden zorgen voor hoge cijfers en slagingspercentages.
Nico van Dijk | Directeur

De werkomgeving is bij ons uitgangspunt voor leren. Leren gebeurt dus altijd praktijkgericht. Waar het mogelijk en/of zinvol is, integreren we het leren in de dagelijkse context en praktijk. De herkenbaarheid van het werk is namelijk van groot belang voor het leerresultaat. Leren is ook gebaat bij een context die zo dicht mogelijk bij de werkcontext ligt, 

 

Want de werkpraktijk is de krachtigste leeromgeving

Individueel leren
Organisatieleren
Individueel leren
 • Wij brengen mensen kennis, vaardigheden, houding en gedrag bij die kenmerkend zijn voor het vakmanschap van een medewerker bij een gemeente
 • Wij zorgen ervoor dat mensen niet alleen iets leren, maar het ook toepassen
 • Wij zorgen ervoor dat mensen bekwaam worden, d.w.z. een combinatie van kennis, vaardigheden, houding en gedrag verwerven die nodig is om adequaat te handelen in een kenmerkende praktijksituatie

Om tot de inhoud van de cursussen en trainingen voor individueel leren te komen stellen we de volgende vragen:

 • waarin willen we dat mensen beter worden?
 • wat zien we de mensen straks doen in het werk?
 • waarin kunnen we zien dat hun acties echt succesvol zijn?
Organisatieleren
 • Wij organiseren kennisuitwisseling en kenniscreatie (leren als middel om de organisatie te helpen veranderen)
 • Wij laten mensen leren van en met elkaar
 • Wij zorgen ervoor dat de medewerkers voor urgente vraagstukken met innovatieve oplossingen komen
 • Tijdens het leertraject een nieuwe werksituatie met elkaar vormgeven of een  bestaande werksituatie verbeteren
 • Wij zorgen dat onze leeractiviteiten impact hebben, dwz bijdragen aan organisatieresultaten
 • Om tot de inrichting van dergelijke leeractiviteiten te komen stellen we van te voren de volgende vraag: tot welke organisatieresultaten moet deze leerinterventie leiden?
Segment verbetert jouw vakmanschap!
Segment verbetert het presteren van een team
Segment verbetert jouw vakmanschap!
 • Wij kennen het werkveld waarin jij als medewerker werkt als geen ander
 • Onze opleidingen, cursussen, trainingen en e-learnings zijn vanuit deze praktijk gemaakt
 • Wij leveren je de kennis die jij nodig hebt
 • Wij leren je de vaardigheden waar jij behoefte aan hebt
 • We werken samen met jou aan jouw talent
 • Bij ons kun je zorgen voor jouw duurzame inzetbaarheid
 • Leren is bij ons nooit saai: je hoort, je leest, je bekijkt, je doet en je ervaart
 • Wij garanderen je een verbetering van je persoonlijk functioneren!
Segment verbetert het presteren van een team
 • Je bent als leidinggevende op zoek naar een oplossing voor het behalen van gewenste organisatieresultaten
 • Wij brengen samen met jou de leervraag in kaart
 • Wij brengen je medewerkers vakkennis en vaardigheden bij
 • Wij stimuleren de medewerkers met creatieve oplossingen te komen voor het vraagstuk
 • Wij laten mensen van en met elkaar leren
 • Wij werken met de beste vakinhoudelijk deskundigen uit de (gemeentelijke) praktijk
 • Wij onderbouwen onze leerinterventies onderwijskundig
 • Wij garanderen je een verbetering van het collectief presteren!