Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
De Kennisscan

Met de kennisscan kijken we naar de status van de vakkennis van je medewerkers. Je ziet in één oogopslag of medewerkers de juiste kennis bezitten, individueel en als team. Je krijgt snel een beeld van de aanwezige kennis binnen je afdeling en van de onderwerpen die aandacht vragen. Na afloop van de scan volgt er een heldere managementrapportage en optioneel advies over een vervolgtraject. Het is mogelijk de bij de medewerkers aanwezig kennis op verschillende niveaus te inventariseren. Daarbij sluiten wij aan op de nieuwste opleidingseisen.

Werkwijze Kennisscan
Werkwijze Kennisscan

De doelstelling wordt zorgvuldig geformuleerd en de opdrachtgever
meldt wie op welk(e) proces(sen) gescand gaat worden.

De diagnostische KennisScan – gebaseerd op de werkprocessen
bij BRP en Burgerlijke Stand – wordt vervolgens digitaal en individueel
afgenomen. Elke deelnemer ontvangt een unieke inlogcode en het
wachtwoord per e-mail. Door de gebruikte techniek is de uitslag direct vast te stellen. Iedere deelnemer krijgt een individuele persoonlijke digitale terugkoppeling en indien gewenst een persoonlijk gesprek.

De uitslagen van de KennisScan worden met de opdrachtgever of 
leidinggevende besproken, zodat er een taakgerelateerde
interpretatie van de uitslag gegeven kan worden. Segment
verzorgt een heldere managementrapportage met een duidelijk
beeld van de aanwezige kennis van de werkprocessen. 

Indien gewenst kunnen wij hierna een op maat gemaakt opleidingsplan verzorgen. 

Is een kennisscan wel nodig?

Ja. Want backoffice en frontoffice groeien op veel plaatsen naar elkaar toe. Met de scan krijg je een objectief beeld over de aanwezige kennis van medewerkers: de talenten van medewerkers binnen de organisatie worden zichtbaar en je krijgt inzicht in waar de 'kennisgaten' zitten. Het geeft ook aan welke processen inhoudelijk sterk of zwak zijn. De scan is hét meetinstrument om te bepalen hoe en waar er geïnvesteerd moet worden om een optimaliseringsslag te kunnen maken. Met het maken van een scan kun je kosten en tijd besparen bij het opleiden van je medewerkers. 

De uitkomst van de kennisscan biedt invulling voor een persoonlijk ontwikkelplan van medewerkers of voor teamontwikkeling en geeft hele concrete informatie om een meerjarig opleidingsplan op maat in te kunnen vullen. 

De kennisscan is dé tool om inzicht te krijgen in de parate kennis van je team.
Nico van Dijk | Directeur
Resultaat
De voordelen
Resultaat

Wij presenteren de uitkomst in een rapportage, waarmee je in één oogopslag ziet hoe de afdeling er voor staat. Na deze kennistoets heb je inzicht in het individuele kennisniveau van je medewerkers en kun je een opleidingsplan opstellen om de geconstateerde punten in te vullen.

De voordelen
  •  Je kunt een opleidingsplan op maat maken, uiteraard kunnen wij ondersteunen
  • Efficiënt opleiden
  • Alleen waar nodig de hele afdeling trainen
  • Medewerkers doen alleen opleidingen waar ze echt wat aan hebben.
Kennisscan voor jouw team?