Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
De Kennisscan
Kwaliteit, betrouwbaar en efficiënt

Kennis is noodzakelijk om kwaliteit te kunnen leveren en de dienstverlening op niveau te houden, zeker bij Burgerzaken. Inzicht krijgen in de kwaliteit van parate kennis bij medewerkers is echter lastig. De KennisScan biedt de gelegenheid één meetmoment te creëren waarop je een objectief oordeel over de parate kennis binnen de afdeling Burgerzaken kunt baseren. De KennisScan geeft niet alleen aan of er begeleiding gewenst is, maar ook wanneer dit niet nodig is. Zo kan je gericht investeren en alleen opleiden waar dat nodig is.

Werkwijze Kennisscan
Werkwijze Kennisscan
Intake

Na opdrachtverlening zal een inhoudskundige trainer telefonisch contact opnemen. Samen bespreken jullie de taken en werkzaamheden binnen jouw team. Aan de hand van een door ons ontwikkeld formulier worden passende aandachtsgebieden voor de KennisScan geselecteerd. De inhoudskundige trainer zal  hierbij adviseren, zodat de scans volledig op de werkzaamheden van de medewerkers worden ingericht en de benodigde kennis voor hun functie optimaal gemeten worden.

Scan

Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, zullen wij de scans samenstellen. Een scan bestaat uit 60 vragen. Hiervoor heeft de medewerker 3 uren de tijd, wat neerkomt op (gemiddeld) 3 minuten per vraag. Wij hebben een grote databank met vragen, waaruit het systeem gerandomiseerd vragen haalt om een scan samen te stellen. Dit betekent dat zelfs medewerkers die op dezelfde aandachtsgebieden gescand worden, niet altijd dezelfde vragen krijgen. 

Is een KennisScan wel nodig?

Ja. Want backoffice en frontoffice groeien op veel plaatsen naar elkaar toe. Met de scan krijg je een objectief beeld over de aanwezige kennis van medewerkers: de talenten van medewerkers binnen de organisatie worden zichtbaar en je krijgt inzicht in waar de 'kennisgaten' zitten. Het geeft ook aan welke processen inhoudelijk sterk of zwak zijn. De scan is hét meetinstrument om te bepalen hoe en waar er geïnvesteerd moet worden om een optimaliseringsslag te kunnen maken.

 

Met het maken van een scan kun je kosten en tijd besparen bij het opleiden van je medewerkers. De uitkomst van de kennisscan biedt invulling voor een persoonlijk ontwikkelplan van medewerkers of voor teamontwikkeling en geeft hele concrete informatie om een meerjarig opleidingsplan op maat in te kunnen vullen. 

De kennisscan is dé tool om inzicht te krijgen in de parate kennis van je team.
Nico van Dijk | Directeur
Rapportage
De voordelen
Rapportage

Nadat de laatste medewerker de scan heeft afgerond stellen wij een uitgebreide rapportage samen waarin alle resultaten overzichtelijk in diagrammen te zien zijn. 

Bij de bespreking van de resultaten kan Segment desgewenst suggesties doen voor eventuele scholing of andere leerinterventies. 

De voordelen
  • Direct inzage in het kennisniveau van je team
  • Je kunt aan de hand van de scan een opleidingsplan op maat maken
  • Je kunt je team efficiënt opleiden
  • Medewerkers doen alleen opleidingen waar ze echt wat aan hebben.
circles
Contact

Geïnteresseerd in het afnemen van een Kennisscan bij je medewerkers? Neem dan contact op met onze mdewerkers via segment@segment.nl of via 033- 434 50 80.