Omgaan met agressie

Overal lijkt steeds meer agressie voor te komen. Vervelende discussies, bekvechten, korte lontjes, huisbezoeken met een risico, pandverbod, alarmknop, bijstandsteams. 

 

Handen af van onze ‘functionarissen met een publieke taak’ haakt aan op een breed levend rechtvaardigheidsgevoel. Maar wie iets wil doen tegen agressie moet verder gaan dan aansluiten bij gevoelens van verontwaardiging of rechtvaardigheid. Het is ook belangrijk om scherp te kijken met welk beleid je echt stappen zet en welke interventies agressie voorkomen en conflicten de-escaleren.

Een leerzame en effectieve training, mijn team kreeg handvatten die direct inzetbaar zijn in de praktijk.
Opdrachtgever | HR-adviseur
Trainer Rob Meurs

Rob van Meurs (Bewegingswetenschappen, Psychologie) werkt vanaf 1987 bij de overheid en verschillende adviesbureaus. Hij is lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA) en een dag per week als docent verbonden aan de UvA (economie en bedrijfskunde) waar hij in 2012 werd uitgeroepen als beste universitaire docent binnen de AEMAS. Specialiteit: Conflicthantering, adviseren/beïnvloeden en teamsamenwerking.

circles
Wat bieden wij?

                         

1.    Wij verzorgen trainingen ‘omgaan met agressie’ voor medewerkers in verschillende functies     
2.    Wij actualiseren jullie agressieprotocol op basis van de laatste inzichten, best practices en lokale wensen     
3.    Wij helpen jou als procesbegeleider bij specifieke agressievraagstukken binnen jouw gemeente   
4.    Wij ondersteunen leidinggevenden in hun rollen met betrekking tot agressie en geweld             
5.    Wij bieden online trainingen omgaan met (telefonische) agressie.              

 

 

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kun je contact opnemen met onze opleidingsadviseurs op 033- 434 50 80 of mail naar inhuis@segment.nl