Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
circles
Mentaal sterk in het werk, met of zonder geweldsmiddelen

Verschillende onderzoeken maken duidelijk dat het geweld tegen Politie en Boa’s toeneemt (RTL Nieuws 25-01-2019, Één Vandaag 23-07-2018). Amsterdamse handhavers voeren actie, ze willen meer verdedigingsmiddelen zoals pepperspray en een wapenstok om hun werk veilig uit te kunnen oefenen. (Parool, 02-04-2019).

Niemand lijkt nog verwonderd te zijn als dit soort berichten weer opduiken in de media. Soms, als er schokkende filmpjes opduiken op internet, is er sprake van publieke en politieke verontwaardiging. Deze aandacht en verontwaardiging is doorgaans van korte duur, waarna iedereen weer over gaat tot de orde van de dag. Iedereen........, behalve de opsporingsambtenaren die het geweld hebben ondergaan.....

Zij nemen de mentale gevolgen van het geweld dat op hen is uitgeoefend mee. Mee naar huis, maar ook de volgende dag weer terug naar het werk. De persoonlijke verwerking van de geweldservaring kan in sterke mate het welbevinden en volgend optreden van de opsporingsambtenaar bepalen. “Ontloop ik de volgende keer het probleem en treed ik niet meer handhavend op?”

Het hebben van meer geweldsmiddelen kan het zelfvertrouwen van de Boa versterken, maar voorkomt mijn inziens niet dat opsporingsambtenaren mentale schade oplopen tijdens het werk. Dat wijst het toenemende geweld tegen de politie, die wel uitgerust zijn met de nodige geweldsmiddelen, wel uit. De discussie of er meer geweldsmiddelen verstrekt moeten worden aan Boa’s kun je links- of rechtsom voeren, voor beide standpunten zijn voor- en tegenargumenten aan te voeren.

Wij vinden het belangrijk dat de Boa zowel fysiek als mentaal goed getraind is. Tijdens onze trainingen besteden wij daarom veel aandacht aan de mentale kracht van de Boa. Zelfverzekerd, omgevingsbewust lastige situaties tegemoet kunnen treden. Stress en de daarbij behorende neurologische reacties van brein en lichaam, herkennen, accepteren en reduceren. Grip en controle op jezelf houden of weer terug krijgen in bedreigende of geweldadige situaties dragen bij aan een (mentaal) fitte Boa, die zelfverzekerd, bewust en duurzaam in zijn werk staat, zowel met als zonder geweldsmiddelen.

Rob Reitsma

 

Over Rob Reitsma
Mentaal weerbaar zijn voor boa's
Over Rob Reitsma

Rob Reitsma is werkzaam bij bij Kameleon Professionele Weerbaarheid en hij heeft ruime praktijkervaring op het gebied van Toezicht en Handhaving. Rob verzorgt diverse trainingen voor de BoAcademie. 

 

Mentaal weerbaar zijn voor boa's

In de training RTGB+ voor boa's staat fysieke en mentale weerbaarheid centraal. In het 8-daagse traject, dat verspreid gedurende het jaar wordt ingepland, wordt je permanent geschoold in (mentale) weerbaarheid en alle verplichte PHB en RTGB modules. 

circles
Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Je kunt contact opnemen met programmacoördinator Coosje Vink via c.vink@segment.nl of 033 - 434 50 86.