Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
circles
Hoe stippel je als gemeente de grote lijnen uit? BoAcademie helpt hierbij

Hans Koning werkt als adviseur, trainer en coach in het bedrijfsleven en put hierbij uit een grote bak aan ervaring, o.a. bij Justitie, VNG en verschillende toezichthouders. Wij spreken hem over de nieuwe BoAcademie van Segment en de rol die de academie op strategisch niveau inneemt.


 

Hoe is de rol van de gemeente op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte veranderd?
“Vroeger was het genoeg om te zeggen: ‘je mag hier niet parkeren’ en eventueel een boete uit te delen. Men hield zich daaraan. Tegenwoordig moeten we juist het nalevingsgedrag van de regels meer stimuleren. Uitleggen wáárom iets niet mag, zodat je zelf besluit het niet te doen. We zijn van streng zijn naar verantwoordelijkheid geven gegaan. Dit zie je ook bij bedrijven die bijvoorbeeld graag het traplopen willen stimuleren. Er worden witte voetjes op de vloer gezet om je te helpen de lift te ontwijken of er worden calorieën op traptreden geplakt. Dan kun je zelf een bewust besluit maken.“

Hoe speelt de BoAcademie hier op in?
"Gemeenten maken jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma, waarin aan zowel landelijke als lokale problematiek aandacht wordt besteed. Er komen steeds meer taken, voor steeds minder mensen. Wat je daardoor ziet is dat gemeenten hulp nodig hebben bij het advies voor de lange termijn. Hoe stippel je de grote lijnen uit?  Hoe zorg je dat je als gemeente steeds meer beweegt in de richting van de burger meer verantwoordelijkheid geven? Waar zijn we over 5 jaar en wat hebben we nodig om daar te komen? Daar helpen wij met de BoAcademie bij. We hanteren per gemeente een aparte aanpak, specifiek afgestemd op de lokale problematiek. Daarnaast kijken we ook breder dan alleen het handhavingsbeleid; zoals naar de samenwerking tussen afdelingen. Worden bijvoorbeeld wel de juiste mensen aangenomen voor de doelen die je wilt bereiken op uitvoerend gebied?”

Waar lopen gemeenten nu zoal tegen aan?
“De politie trekt zich terug uit de wijken en houdt zich meer bezig met gemeente-overschrijdende zaken, zoals radicalisering, ondermijning etc. Dit betekent dat er steeds meer verantwoordelijkheid bij boa’s komt te liggen. Boa’s komen in spannende, gevaarlijke situaties terecht, zoals bijvoorbeeld het omgaan met hooligans en geweld, waarvoor ze momenteel niet de tools hebben om zich te redden. Naast dat een boa geen geweldsbevoegdheid heeft, is ook niet elke boa opgeleid om met deze nieuwe situaties om te gaan. Op dit moment staan ze hierin alleen en dat zou niet mogen gebeuren.”

Hoe zie je de toekomst van boa’s met betrekking tot geweldsbevoegdheid?
“Boa’s doen nu een appel doen op de politie als een dergelijke situatie zich voordoet, maar dit werkt niet optimaal. Het duurt soms te lang voor politie ter plekke kan zijn. Toch denk ik niet dat we boa’s wapens moeten geven, want dan maak je van de boa een nieuwe politieagent, terwijl ze hier niet voor opgeleid zijn en niet de brede achtergrond hebben die de politie heeft. Dat is niet verantwoord. We moeten andere middelen zoeken om onze boa’s veilig te kunnen stellen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van felle lichten, geluid of die bodycams waarover ook gesproken wordt. Zaken waarvoor je geen geweldbevoegdheid nodig hebt, maar die toch het veiligheidsgevoel versterken bij de boa’s.”

Is het veiligheidsgevoel ook te vergroten met een opleiding?
“Ja, zeker. Met weerbaarheidstraining kun je het veiligheidsgevoel goed versterken. We zullen boa’s beter moeten opleiden om ze in dergelijke situaties beter te kunnen laten handelen en er moeten meer politiemensen op de been komen, zodat versterking dichtbij is. Maar aangezien er in de toekomst steeds meer capaciteit nodig is, zal je als gemeente ook meer moeten kijken naar: welke mensen kan ik inhuren? Dan kijk je toch snel naar een uitzendbureau, beveiliging of mensen laten invliegen vanuit andere gemeenten. is het dan nog verantwoord om ook die mensen geweldsbevoegdheid te geven? Of iedereen op te leiden? Nee, dat is niet praktisch of verantwoord. Het antwoord hebben we nog niet precies. Maar één ding is zeker: we mogen de boa’s niet alleen laten in deze kwestie.”