Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
circles
“De BoAcademie helpt teamleiders om het team volledig in zijn kracht te zetten”

Marcel Zethoven heeft ruim 30 jaar bij de Nationale Politie gewerkt en was zeer actief op gebiedsgebonden politiezorg. Hij is tevens betrokken geweest bij het opzetten van de opleiding Coördinator Toezicht en Handhaving voor de BoAcademie. We spreken hem over de veranderende rol van boa’s en de invloed hiervan op teamleiders en senior boa’s.

 

De rol van de boa verandert steeds meer. Kun je hier over vertellen?
“De politie trekt zich steeds verder terug uit de wijk en houdt zich meer bezig met kerntaken. Dit betekent dat er lokale veiligheidsissues bij de boa’s komen te liggen. De burgemeester en gemeente krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en moeten hun beleid anders gaan invullen. Dit is iets waar de G4-steden* in voorop lopen, maar voor veel gemeenten is dit een actueel en lastig onderwerp. De burger wordt steeds mondiger, de problemen complexer en er wordt meer verwacht van gemeenten. Dat is een flinke kluif.”

Hoe kan de BoAcademie hierbij helpen?
“BoAcademie ontzorgt gemeenten en dat is nodig, zeker in deze veranderende tijden. We zorgen er niet alleen voor dat het kennisniveau op peil is en blijft, maar we kunnen teamleiders ook de hele planning en organisatie van het her- en bijscholingstraject uit handen nemen. Dan blijft er meer tijd over voor andere belangrijke taken. Het is een kwestie van pro-actief handelen en daarom doen we meer dan alleen opleiden. We nemen gemeenten bij de hand.”

Waar hebben teamleiders allemaal rekening mee te houden?
“Er staat tegenwoordig veel druk op een teamleider en de senior boa. Ze moeten als een spin in het web kunnen omgaan met zowel de politiek-bestuurlijke druk als de maatschappelijke vraag die vanuit de burger via de boa wordt teruggekoppeld. Dat is écht niet makkelijk. Een teamleider moet ook leren hoe hij verbinding krijgt met het team. Wat leeft er onder het team? Wat speelt er op uitvoerend niveau en hoe vertaal je dat naar het tactisch niveau? Het is van belang om je als teamleider faciliterend op te stellen naar de boa’s, maar dit is voor veel teamleiders niet vanzelfsprekend. Daarom is onze driedaagse training ‘Effectief aansturen’ zo belangrijk, hierin leren we hoe je als teamleider met deze veranderende rol omgaat.”

Wat gebeurt er precies in die driedaagse training?
“Teamleiders uit verschillende gemeenten komen bij elkaar en wisselen ervaringen uit. Door verschillende casussen voor te dragen en te reflecteren hoe een ieder hiermee omging kun je van elkaar leren. Het is een veilige leeromgeving, waarbij het geen schande is als je geen antwoord op een vraagstuk hebt. We merken dat veel teamleiders het fijn vinden om met elkaar te kunnen schakelen. Daarnaast brengen we de teamleiders de nodige praktijkkennis en vaardigheden bij waardoor ze nog steviger in hun schoenen staan. Naast dat je als teamleider zelf door onze training weer up to date bent en je team beter kunt aansturen, kunnen we ook dat stuk planning en organisatie van de her- en bijscholing uit handen nemen. Dan kunnen de teamleiders zich weer focussen op waar het echt om gaat: hun team volledig in hun kracht zetten.”

Er is veel rumoer over de wijkboa en of deze de nieuwe wijkagent zal worden. Hoe denk jij hierover?

“Ik voorzie een integrale aanpak, waarbij de samenwerking in de wijk steeds groter zal worden. De wijkboa zal altijd naast de wijkagent blijven opereren. Het is dan ook zeker geen vervanger, maar een belangrijke partner. De wijkboa is zich aan het positioneren en moet mee kunnen komen qua opleidingsniveau. Daarom zijn wij binnen de BoAcademie bezig met de ontwikkeling van een opleiding op MBO4-niveau voor de senior (wijk)boa. In deze opleiding brengen we analytische vaardigheden bij, leer je zaken in samenspraak met partners probleemgericht op te pakken en besteden we ook veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Door de modulaire opbouw van de BoAcademie zijn alle opleidingen met elkaar verbonden, als een soort satéprikker. Juist die samenhang is het mooie van de BoAcademie.”

*G4-steden: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag