FormatieScan

De FormatieScan geeft inzicht in de huidige formatie en processen zoals die bestaan binnen jouw team of afdeling. Door in kaart te brengen hoe processen lopen, welke werkzaamheden bij welke medewerker liggen en hoe deze zich verhouden tot bijvoorbeeld het afdelingsplan en de toekomstige ontwikkelingen op het vakgebied krijg je goed inzicht in waar je nog een verbeterslag kan maken.

 

Waarom een FormatieScan?

Efficiënt en effectief werken is noodzakelijk in een toekomst waar ontwikkelingen zich in een rap tempo aandienen. Wil je een kwaliteitsslag maken binnen je team of afdeling met de huidige formatie? Dan geeft de FormatieScan je alle informatie die je nodig hebt om weloverwogen de juiste stappen te zetten om zo tot en sterker team te komen.

 

Hoe werkt de FormatieScan

De FormatieScan bestaat uit een aantal werkzaamheden, die tezamen alle informatie geven om tot inzichtelijkheid te komen in de bestaande processen en handelingen van medewerkers. Niet zoals deze op papier zijn omschreven, maar zoals ze in de praktijk lopen.

 

De werkzaamheden

 

Stap 1. Deskresearch

Om een goede inschatting te kunnen maken van de huidige formatie hebben we vanuit de organisatie een aantal documenten nodig. Te denken valt aan een afdelingsplan, een overzicht van de huidige formatie en andere informatie die inzicht heeft in het aantal medewerkers en de processen zoals ze verdeeld zijn.

 

stap 2. Interviews

Om een beeld te krijgen van de werkwijzen en het werkproces worden er een aantal medewerkers van de afdeling of het team geïnterviewd. Daarnaast wordt er ook inzicht verkregen in hoe e.e.a. worden beleefd en gewaardeerd door medewerkers. De ‘gevoelsfactor’ van medewerkers is een vaak onderschatte factor in de kwaliteit en betrokkenheid van diens werk.

 

Stap 3. Analyse

Op de productie aantallen enerzijds, de beeldvorming die voortkomt uit de interviews, en de specifieke kennis van onze adviseur anderzijds maken wij een zogenaamde ‘best practice’ van de aan de afdeling of het team opgedragen taken. Hierbij maken wij gebruik van door ons ontwikkelde rekenmodellen, in acht houdende de ontwikkeling en het toekomstperspectief van het vakgebied.

 

Stap 4. Rapportage

Nadat de FormatieScan is afgerond ontvang je van ons een rapportage. Onze adviseur komt graag langs om de resultaten te bespreken en de aanbevelingen door te nemen.

 

Terug naar de KennisScan